Praktický život cirkvi

Slávnosť Zoslanie Ducha Svätého

Katolícka cirkev bude  v nedeľu 28. mája sláviť Slávnosť Zoslanie Ducha Svätého. Táto slávnosť je známa aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky.

Advent - čas očakávania a nádeje

Prvou  adventnou nedeľou začína nový liturgický rok. Počas neho Cirkev napĺňa plynutie času slávením hlavných udalostí z Ježišovho života a dejín spásy. Týmto spôsobom osvetľuje cestu nášmu bytiu, dáva nám oporu v našich každodenných starostiach a usmerňuje nás ku konečnému stretnutiu s Kristom. Adventné obdobie, prvé obdobie v liturgickom roku, nás pripravuje na Vianoce a ako také je časom očakávania, obdobím nádeje.

Slávnosť Krista Kráľa

Liturgický rok sa v Katolíckej cirkvi končí slávnosťou Krista Kráľa, na ktorého sa Otec rozhodol všetko zamerať a v ňom zjednotiť. Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou liturgického roka. Ďalšia nedeľa už bude prvou adventnou (Advent – príprava na slávnosť Narodenia Pána) a začne sa ňou nový liturgický rok.

November - mesiac svätých

V tomto mesiaci Cirkev upriamuje našu pozornosť na „posledné záležitosti“ človeka. Končí sa liturgické obdobie cirkevného roka a celý mesiac je preniknutý atmosférou spomienok na našich zomrelých blízkych.. Nie je to však atmosféra smútku, ale nádeje na vzkriesenie. Hneď v úvode mesiaca nám liturgické texty vykresľujú radostný obraz spoločenstva svätých, ktorí už dosiahli večný život s Bohom (1. november – Sviatok všetkých svätých) a tiež nám pripomínajú že k tomuto cieľu smerujeme všetci a naši nebeskí patróni nám pri tom pomáhajú.

VEĽKONOČNÁ OKTÁVA

Veľkonočný pondelok je nielen dňom veselej oblievačky či šibačky, ale najmä súčasťou veľkonočnej oktávy. Veľkonočná oktáva je týždeň rímskokatolíckeho liturgického roka, ktorý sa začína nedeľou Zmŕtvychvstania Pána a končí sa na Bielu nedeľu, t. j. 2. nedeľu veľkonočnú (o 8 dní neskôr, preto oktáva).

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Eucharistia je podľa II. vatikánskeho koncilu „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“. Ján Pavol II. napísal o Eucharistii encykliku Ecclesia de Eucharistia (Cirkev žije z Eucharistie), v ktorej hovorí: „Farnosť je spoločenstvom pokrstených, ktorí vyjadrujú a potvrdzujú svoju identitu predovšetkým slávením eucharistickej obety.“ Práve sviatok Kristovho Tela a Krvi je jednou z mála príležitostí, kedy sa naša farnosť celá schádza na slávení Eucharistickej obety.