Slávnosti a Sviatky

PREHĽAD SLÁVNOSTÍ AHODOV 

 VO FARNOSTI BOLEŠOV  

 1. VEĽKÁ NOC 17.04.2022 
 2. NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 24.04.2022 
 3. OSLAVA SV. FLORIÁNA(BOLEŠOV) 01.05.2022 o 10.30 hod. 
 4. PRVÉ SV. PRIJÍMANIE (Bolešov) 22.05.2022 o 10.30 hod. 
 5. SV. OMŠA POD VŔŠKAMI (Kameničany ) 29.05.2022 o11.00 hod.  
 6. VÝROČNÁ POKLONA VO FARNOSTI (Bolešov ) 12.06.2022 od 08.30 hod.   
 7. HODY VSEDMEROVCI (Sedmerovec ) 26.06.2021 o 11.00 hod.
 8. 20. VÝROČIE KOSTOLA (30.06.2002) (Sedmerovec ) 26.06.2022 o 11.00 hod. 
 9. HODY VKAMENIČANOCH(Kameničany )03.07.2022 o11.00 hod.  
 10. 83. VÝROČIE KOSTOLA (05.07.1939)(Bolešov )05.07.2022 o10.30 h.  
 11. SV. HUBERT (Tlstá Hora)10.07.2022 o 15.00 hod. 
 12. HODY NA TLSTEJ HORE       (Tlstá Hora )14.08.2022 o11.00 hod. 
 13. CYKLOPÚŤ VPOMINOVCI (Sedmerovec) 28.08.2022 o11.00 hod. 
 14. HODY VSLÁVNICKOM PODHORÍ(Slávnica)11.09.2022 o11.00 hod. 
 15. SV. OMŠA NA LÍŠČEJ(Sedmerovec )15.09.2022 o14.00 hod..  
 16. SV. ONDREJA, HODY(Bolešov)27.11.2022 o10.30 hod..  
 17. SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA (LEN BOLEŠOV) 25.12.2022 o 24.00 hod.