Farnosť Bolešov

Základné modlitby

KATOLÍCKY POZDRAV

Pochválený buď Ježiš Kristus. – Naveky. Amen.

 

ZNAMENIE KRÍŽA (a prežehnanie sa)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. – Amen.

 

MODLITBA PÁNA

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

 

Pozvánka - Ochrana manželstva v ústave SR (diskusia) - 15.5.2024

Pri príležitosti 10. výročia ukotvenia manželstva v Ústave Slovenskej republiky vás pozýame diskutovať na tému “Je manželstvo muža a ženy, základ rodiny alebo prežitok?”

 

KEDY: 15.máj 2024 o 18:00

KDE: Klub LÚČ, Mierové námestie 17, Trenčín

 

Diskutovať budú: Ján Figeľ, prvý slovenský eurokomisár a ďalší hostia..

 

Tešíme sa na vás a diskusiu!