Farnosť Bolešov

Základné modlitby

KATOLÍCKY POZDRAV

Pochválený buď Ježiš Kristus. – Naveky. Amen.

 

ZNAMENIE KRÍŽA (a prežehnanie sa)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. – Amen.

 

MODLITBA PÁNA

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.