Farnosť Bolešov

Základné modlitby

KATOLÍCKY POZDRAV

Pochválený buď Ježiš Kristus. – Naveky. Amen.

 

ZNAMENIE KRÍŽA (a prežehnanie sa)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. – Amen.

 

MODLITBA PÁNA

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

 

OD OTCOV BISKUPOV

Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR

Bratislava 16. septembra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k predčasným voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa v katolíckych kostoloch na Slovensku číta v 24. nedeľu v cezročnom období, 17. septembra 2023. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

 

Pozvánka - Púť k ucteniu Svätého Kríža - Hora Butkov - 16.9.2023

RKC farnosť Ladce a farnosť Beluša, obec Ladce, obec Beluša, Považská cementáreň, a.s. a nadácia AGAPA Ladce srdečne pozývajú na púť  k ucteniu Svätého Kríža do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Butkov v sobotu, 16.9.2023

Program začína modlitbou krížovej cesty o 12:00 a vyvrcholí slávnostnou sv. omšou o 16:00 (hlavný celebrant páter Vojtech Kodet, O.Carm)

Pre starších a pútnikov so zdravotnými obmedzeniami budú na spodnej etáži lomu Butkov pripravené autobusy. Ich odchod bude najneskôr o 13:00