Slávnosť Zoslanie Ducha Svätého

Katolícka cirkev bude  v nedeľu 28. mája sláviť Slávnosť Zoslanie Ducha Svätého. Táto slávnosť je známa aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky.

Pôstne posolstvo pápeža Františka: Pôstna askéza, synodálna cesta

V piatok 17. februára vyšiel text posolstva Svätého Otca na pôstne obdobie 2023 pod názvom Pôstna askéza, synodálna cesta. Pápež sa v závere posolstva modli: „nech nás Duch Svätý v tomto pôstnom období oživuje pri našom výstupe s Ježišom, aby sme zakúsili jeho božskú nádheru, a tak posilnení vo viere pokračovali v našej spoločnej ceste s ním, slávou jeho ľudu a svetlom pohanov.“

Krížová cesta Kameničany - Penky (videoprehliadka)

Na úpätí hôr v katastri obce Kameničany bola v nedávnom období vybudovaná krížová cesta (vysvätená bola 17.10.2021), ktorá je dostupná hneď z prístupovej cesty v každom ročnom období. Krížová cesta je vybavená lavičkami pre starších a rozjímajúcich návštevníkov. Jej dĺžka dosahuje 130 metrov s miernym prevýšením a je dostupná peši, bicyklom, či automobilom vo vzdialenosti cca 1,5 km od hlavnej cesty popri skleníkoch.

Pozvánka - TERCHOVSKÉ VIANOCE benefičný koncert - 6.1.2023

Pápežské Misijné Diela (PMD) Vás pozývajú v piatok 6. januára 2023 o 18.00 hodine na benefičný koncert pod názvom „Terchovské Vianoce“. Koncert sa uskutoční vo farskom kostole v Bolešove (okres Ilava).

Na koncerte vystúpi Ťažká muzika z Terchovej a jej hostia.

Dobrovoľným vstupným podporíte projekty Misijného diela detí.

Advent - čas očakávania a nádeje

Prvou  adventnou nedeľou začína nový liturgický rok. Počas neho Cirkev napĺňa plynutie času slávením hlavných udalostí z Ježišovho života a dejín spásy. Týmto spôsobom osvetľuje cestu nášmu bytiu, dáva nám oporu v našich každodenných starostiach a usmerňuje nás ku konečnému stretnutiu s Kristom. Adventné obdobie, prvé obdobie v liturgickom roku, nás pripravuje na Vianoce a ako také je časom očakávania, obdobím nádeje.

Slávnosť Krista Kráľa

Liturgický rok sa v Katolíckej cirkvi končí slávnosťou Krista Kráľa, na ktorého sa Otec rozhodol všetko zamerať a v ňom zjednotiť. Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou liturgického roka. Ďalšia nedeľa už bude prvou adventnou (Advent – príprava na slávnosť Narodenia Pána) a začne sa ňou nový liturgický rok.