Modlitby

Základné modlitby

KATOLÍCKY POZDRAV

Pochválený buď Ježiš Kristus. – Naveky. Amen.

 

ZNAMENIE KRÍŽA (a prežehnanie sa)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. – Amen.

 

MODLITBA PÁNA

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

 

Ruženec

Narodenie Pána          Radostný ruženec
          modlí sa v pondelok a sobotu
          (v Adventnom období aj v iné dni
)
 

Modlitba pápeža Františka

O, Mária, ty nám na našej ceste žiariš ako znamenie spásy a nádeje.
Zverujeme sa tebe, Uzdravenie chorých.

Ty si stála pod krížom a bola si účastná na Ježišovej bolesti, a pritom si zostala silná vo viere.
Ty si naša záchrana, ty vieš, čo potrebujeme a sme si istí, že sa postaráš, aby sa – podobne,
ako v Káne Galilejskej –vrátila radosť a jas po týchto chvíľach skúšky.