Ruženec

Narodenie Pána          Radostný ruženec
          modlí sa v pondelok a sobotu
          (v Adventnom období aj v iné dni
)
 

          Prosby k preddesiatku
          
a) … Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru
          b) … Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej
          c) … Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku

 

          1.  … Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
          2.  … Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
          3.  … Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
          4.  … Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala
          5.  … Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla

 

 Premenenie Pána         Ruženec svetla

           (modlí sa vo štvrtok)

 

          Prosby k preddesiatku
          a) … Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života
          b) … Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje  milosrdnou láskou
          c) … Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy

 

          1.  … Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie
          2.  … Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru
          3.  … Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie
          4.  … Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia
          6.  … Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti

 

Ukrižovanie Pána          Bolestný ruženec

          modlí sa v utorok a piatok)
          (v Pôstnom období aj v iné dni)

 

          Prosby k preddesiatku
          
a) … Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum
          b) … Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu
          c) … Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť

 

          1.  … Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil
          2.  … Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný
          3.  … Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
          4.  … Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol
          5.  … Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný

 

 

Vzkriesenie Pána          Slávnostný ruženec

          modlí sa v stredu a nedeľu
          (vo Veľkonočnom období aj v iné dni
)

 

          Prosby k preddesiatku
          a) … Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky
          b) … Ježiš, ktorý nech riadi naše slová
          c) … Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky

 

          1.  … Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych
          2.  … Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba
          3.  … Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého
          4.  … Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba
          5.  … Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Zaradenie článku