Príprava na prvé sväté prijímanie

Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bolo 22.05.2022 o 10.30 hod.

Spolu bolo 33 detí.

Hlavná príprava spočívala v školskej katechéze a v účastiach na sv. omšiach v stredu a v nedele a prikázané sviatky.

Informácia o prvom sv. prijímaní v roku 2023 bude včas zverejnená.