Pozvánka - TERCHOVSKÉ VIANOCE benefičný koncert - 6.1.2023

Pápežské Misijné Diela (PMD) Vás pozývajú v piatok 6. januára 2023 o 18.00 hodine na benefičný koncert pod názvom „Terchovské Vianoce“. Koncert sa uskutoční vo farskom kostole v Bolešove (okres Ilava).

Na koncerte vystúpi Ťažká muzika z Terchovej a jej hostia.

Dobrovoľným vstupným podporíte projekty Misijného diela detí.

Advent - čas očakávania a nádeje

Prvou  adventnou nedeľou začína nový liturgický rok. Počas neho Cirkev napĺňa plynutie času slávením hlavných udalostí z Ježišovho života a dejín spásy. Týmto spôsobom osvetľuje cestu nášmu bytiu, dáva nám oporu v našich každodenných starostiach a usmerňuje nás ku konečnému stretnutiu s Kristom. Adventné obdobie, prvé obdobie v liturgickom roku, nás pripravuje na Vianoce a ako také je časom očakávania, obdobím nádeje.

Slávnosť Krista Kráľa

Liturgický rok sa v Katolíckej cirkvi končí slávnosťou Krista Kráľa, na ktorého sa Otec rozhodol všetko zamerať a v ňom zjednotiť. Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou liturgického roka. Ďalšia nedeľa už bude prvou adventnou (Advent – príprava na slávnosť Narodenia Pána) a začne sa ňou nový liturgický rok.

November - mesiac svätých

V tomto mesiaci Cirkev upriamuje našu pozornosť na „posledné záležitosti“ človeka. Končí sa liturgické obdobie cirkevného roka a celý mesiac je preniknutý atmosférou spomienok na našich zomrelých blízkych.. Nie je to však atmosféra smútku, ale nádeje na vzkriesenie. Hneď v úvode mesiaca nám liturgické texty vykresľujú radostný obraz spoločenstva svätých, ktorí už dosiahli večný život s Bohom (1. november – Sviatok všetkých svätých) a tiež nám pripomínajú že k tomuto cieľu smerujeme všetci a naši nebeskí patróni nám pri tom pomáhajú.

Pozvánka - Púť k Panne Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva (Butkov) - 20.8.2022

20.8.2022  sa uskutoční na hore Butkov púť k Panne Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva.

Program začína o 12:30 krížovou cestou, pokračuje Hodinkou milosrdenstva o 15:00 a vyvrcholí pontifikálnou sv. omšou o 15:40 (hlavný celebrant Mons. Bernard Bober)

Autobus vezúci pútnikov na hlavný program odchádza z Bolešova od kostola o 13:00

Autobus vezúci pútnikov na skoršiu krížovú cestu odchádza z Pruského od kostola o 11:15

KOMPLETNÝ PROGRAM A BLIŽŠIE INFO SÚ TU