Oznamy 2.Veľkonočný týždeň

Oznamy – Veľkonočné obdobie / 17.4. – 23.4. /

  Bolešov-kostol sv. Ondreja, apoštola

 

 

PO   17.4. pondelok po 2. Veľkonočnej nedeli                                            17.30

PO          Za + Ľubomír, Alexander, Ján, + z rod. Králikovej, Valjentovej, + rodičia a za zdravie a BP žijúcich

               týchto rodín

UT   18.4. utorok po 2. Veľkonočnej nedeli                                                 ------

ST    19.4. streda po 2. Veľkonočnej nedeli               /detská sv. omša/               17.30

ST           Za + Mária Tkadlecová a jej rodičia a za zdravie a BP pre žijúcich

ŠT    20.4. štvrtok po 2. Veľkonočnej nedeli                                              7.00

ŠT           Za + Daniela Bálešová /pohreb 12.04./

PIA  21.4. piatok po 2. Veľkonočnej nedeli                                                 17.30

PIA         Za + Terézia, Stanislav, Anna, Blanka Zahradníčkoví a za zdravie a BP rod. Zahradníčkovej

               a Tkadlecovej

SO    22.4. sobota po 2. Veľkonočnej nedeli                                                      7.30

SO          Poďakovanie za 95. rokov života a prosba o zdravie a Božie požehnanie

NE  23.4. Tretia Veľkonočná nedeľa               7.30  10.30

NE          Za +  Anna a Anton Bagin, Veronika a Anton, + starí rodičia z oboch strán a BP pre žijúcich

 

Informácie:    

• Upratovanie: skupina: p. Aleny Mazánovej

• Dnešnú nedeľu  bude o 13.30 hod. – stretnutie detí v klubovni

• Dnešnú nedeľu  bude o 15.00 hod. – Korunka Božieho milosrdenstva a krátka adorácia

• V stredu po sv. omši – stretnutie prvoprijímajúcich detí – katechéza

                                                

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

UT   18.4. utorok po 2. Veľkonočnej nedeli                                             7.00

SO    23.4. Tretia Veľkonočná nedeľa                        18.30

SO          Za + Anton Daško /pohreb 13.04./

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

PO   17.4. pondelok po 2. Veľkonočnej nedeli                                          16.30

PO          Za + Štefan, + z rod. Mičkovej, Letkovej, Novákovej a za zdravie a BP pre žijúcich

NE    23.4. Tretia Veľkonočná nedeľa                         9.00   

NE          Za + Milan a + rodičia z oboch strán  a za BP pre žijúcich

Zaradenie článku