Oznamy -6.Veľkonočný týždeň

Oznamy –  Veľkonočné obdobie /6.5. – 12.5./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   6.5. pondelok po 6.Veľkonočnej nedeli                                               18.00

PO       Za + Stanislav Mikula, + rodičia Štefan a Mária a za zdravie a BP pre členov tejto rodiny

UT   7.5. utorok po 6.Veľkonočnej nedeli                                                 18.00

UT     Za + Milan Minárech, + Marta, + Ján, + rodičia, + Emília a Rudolf Kvasnicoví, + syn Peter a Rudolf a za zdravie a BP pre žijúcich

ST    8.5. streda po 6.Veľkonočnej nedeli                                                 • • • •  

ŠT    9.5. Nanebovstúpenie Pána                                   7.00  18.00

ŠT       18.00 Za rodinu Rajníkovú – zdravie a BP

PIA  10.5. piatok po 6.Veľkonočnej nedeli                                                18.00

PIA      Za + Štefan a Mária, ich + deti a za zdravie a BP pre žijúcich

SO    11.5. sobota po 6.Veľkonočnej nedeli                                                  7.30

SO         Za + Emília Galková

NE   12.5. 7.Veľkonočná nedeľa                      7.30  10.30

NE        Za + Dušan Barták  /1.výročie/ a za zdravie a BP pre rod. Bartákovú a Senkovú

 

Informácie:    

Upratovanie: skupina – Mládež

• Dnešnú nedeľu bude Mariánske večeradlo o 13,30 hod.

• V utorok po sv. omši – bude stretnutie a nácvik na 1.sv. prijímanie

Sviatosť manželstva uzatvoria – v kostole Božského Srdca Ježišovho - Sedmerovec

17.mája o 15.00 hod.: Marek Laga a Simona Rajníčková

Sviatosť manželstva uzatvoria – v kostole sv. Ondreja - Bolešov

   18.mája o 15.00 hod.: Lukáš Švandtner a Petra Kurejová

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

ST    8.5. Nanebovstúpenie Pána                                             18.30

ST      Za + Ferdinand, + rodičia o oboch strán a BP pre žijúcich

SO   11.5. 7.Veľkonočná nedeľa                                18.30

SO       Za + z rod. Šukalovej, Marekovej, Daškovej, Peckovej a za BP pre žijúcich

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

ŠT    9.5. Nanebovstúpenie Pána                                                                 16.45

ŠT       Za  + Ján Galko a + rodičia z oboch strán

NE  12.5. 7.Veľkonočná nedeľa                                9.00

NE      Za + Peter, + Emília, + z rod. Suchánkovej a za zdravie a BP pre žijúcich

Zaradenie článku