Oznamy 26. týždeň obdobia cez rok

Oznamy – 26.týždeň obdobia cez rok /2.10.–8.10./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   2.10. Svätí anjeli strážcovia                                                     18.00

PO       Za + Ondrej a Antónia Nemčkoví, rodičia z oboch strán a za zdravie a BP žijúcich

UT   3.10. utorok 26. týždňa cez rok                                                      7.00

UT        Za + Anna Dašková /nedožité 100. narodeniny/

ST    4.10. sv. František Assiský    /detská sv. omša/                           18.00

ST          Za + Stanislav, Magdaléna, Anna a Jozef Kvasnica a za zdravie a BP rodiny

ŠT    5.10. štvrtok 26. týždňa cez rok   /prvý štvrtok/                    18.00

ŠT          Za

PIA  6.10. prvý piatok                                                                 18.00

PIA          Za + Dušan Barták a za zdravie a BP žijúcich z rodín Bartákovej a Senkovej

SO    7.10. Ružencová Panna Mária                                                7.30

SO         Za + Irena a jej rodičia

NE   8.10.  27. Nedeľa cez rok                                                 7.30  10.30

NE 7.30   Za + z rod. Rafajovej, Moravčíkovej, Skalkovej a za zdravie a BP členov týchto rodín          

 

 Informácie:    

• Upratovanie: skupina Kameničany

• Dnešnú nedeľu o 13.15 hod. – Mariánske večeradlo

• Dnešnou nedeľou začíname prežívať mesiac október zasvätený Panne Márii a modlitbe                posvätného ruženca – pozývam Vás a povzbudzujem k účasti na tejto modlitbe v kostole,                            ale i vo vašich rodinách – prúdia z nej pre nás mnohé Božie milosti a požehnanie

Spovedanie Bolešov: v pondelok od 16.30 hod., utorok od 6.30 hod., v stredu a vo štvrtok po sv. omši,

                                 v piatok od 16.00 hod.

                   Slavnica: v stredu od 15.15 hod.     Sedmerovec: vo štvrtok od 15.15 hod.

Spovedanie chorých: streda od 8.00 hod. – Kameničany

 štvrtok od 8.00 hod. – Sedmerovec, Slavnica, Slavnické Podhorie

                                 piatok od 8.00 hod. – Bolešov

• Vo štvrtok /prvý štvrtok/ bude adorácia do 20.00 hod.

• Budúcu nedeľu bude zbierka na potreby farnosti

             

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

 

ST   4.10. sv. František Assiský                                                                  16.45

ST        Za + Ján a Mária Štefíček, + Ján, Mária a Antónia

SO   8.10.  27. Nedeľa cez rok                                                          18.30

SO       Za

 

Sedmerovec – kostol Božského Srdca Ježišovho

ŠT   5.10. štvrtok 26. týždňa cez rok                                          16.45

ŠT        Za + Helena a Štefan Barták a za zdravie a BP tejto rodiny

NE  8.10.  27. Nedeľa cez rok                                 9.00

NE          Za + Júlia Prnová, Helena Rajníčková, + z rod. Daňovej a za BP pre žijúcich

Zaradenie článku