Oznamy -7.Veľkonočný týždeň

Oznamy –  Veľkonočné obdobie /13.5. – 19.5./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   13.5. Preblahoslavená Panna Mária Fatimská                                  18.00

PO       Za 21. ružencové spoločenstvo - za BP, dary DS pre nich a ich rodiny

UT   14.5. sv. Matej, apoštol                                                                 • • •   

ST    15.5. streda po 7.Veľkonočnej nedeli                                                 18.00

ST       Za + Silvester, Mária a za zdravie a BP pre žijúcich

ŠT    16.5. sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník                                    7.00 

ŠT         Za + rodičia František a Anna, + sestra, brat, neter, + starí rodičia a za zdravie a BP

PIA  17.5. piatok po 7.Veľkonočnej nedeli                                                18.00

PIA      Za + rodičov rod. Mičudovej, Patkovej, za uzdravenie vnučky a za zdravie a BP žijúcej rodine

SO    18.5. sobota po 7.Veľkonočnej nedeli                                                7.30

SO         Za

NE   19.5. Zoslanie Ducha Svätého                          7.30     

                                                    Kameničany /Penky/  11.00

NE        7.30 Za + Anna Hanáková   /pohreb 5.5./

 

Informácie:    

Upratovanie: skupina – Rodičia 1.prijímajúcich detí

• Dnešnú nedeľu bude Májová pobožnosť o 15,00 hod. na Tlstej Hore

• V pondelok a v stredu po sv. omši – bude stretnutie a nácvik na 1.sv. prijímanie

• Budúcu nedeľu bude Májová pobožnosť o 15,00 hod. v kostolíku - Pominovec

• Budúcu nedeľu bude pobožnosť pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého o 16,00 hod.

 

Sviatosť manželstva uzatvoria – v kostole Božského Srdca Ježišovho - Sedmerovec

17.mája o 15.00 hod.: Marek Laga a Simona Rajníčková

Sviatosť manželstva uzatvoria – v kostole sv. Ondreja - Bolešov

   18.mája o 15.00 hod.: Lukáš Švandtner a Petra Kurejová

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

UT   14.5. sv. Matej, apoštol                                                                7.00   

UT       Za 11. ružencové spoločenstvo Slavnica - za zdravie a BP pre ich členov

SO   18.5. Zoslanie Ducha Svätého                               18.30

SO       Za + Štefan Prekop   /pohreb 7.5./                                                              

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

PO   13.5. Preblahoslavená Panna Mária Fatimská                                  16.00

PO       Za + Tomáš a Mária Barták, + synovia Anton, František, Ján, Pavol

NE  19.5. Zoslanie Ducha Svätého                          9.00                

NE      Za + z rod. Daňovej, Králikovej, + súrodenci a za zdravie a BP pre žijúcich

Zaradenie článku