Pozvánka - Púť na horu Butkov - 18.5.2024

RKC farnosť Ladce a farnosť Beluša, obec Ladce, obec Beluša, Považská cementáreň, a.s. a nadácia AGAPA Ladce srdečne pozývajú na púť  do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Butkov v sobotu, 18.5.2024

Hlavným celebrantom vigílie slávnosti zoslania Ducha Svätého bude Mons.  Nicola Girasoli, pápežský nuncius na Slovensku za účasti žilinského biskupa Mons.Tomáša Galisa

Pripravený je bohatý program, ktorý vyvrcholí ustanovením prírodného areálu na hore Butkov za diéceznu svätyňu Božieho milosrdenstva s názvom "Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov" a požehnanie sochy "Kráľa milosrdenstva".

 

Viac informácií je v letáku

Zaradenie článku