Národný týždeň manželstva 13.-19. február 2023

V rámci Národného týždňa manželstva je pripravených množstvo akcií na podporu manželstva po celom Slovenku, online akcie čí super tipy ( Podujatia NTM ), ako aj v našom regióne ( Podujatia NTM  v Trenčianskom kraji ). Kompletné informácie nájdete na stránkach Národného týždňa manželstva.

 

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná kampaň na podporu manželstva. Myšlienka NTM na Slovensku vychádza z medzinárodnej iniciatívy rovnakého zamerania. Národný týždeň manželstva odštartoval v roku 1997 anglický manželský pár Richard a Maria Kane. NTM prebieha na Slovensku od roku 2011 v týždni osláv sviatku Valentína. NTM je čas, kedy sa viac hovorí o manželstve, jeho význame, kráse, sile a potrebe pre dnešnú spoločnosť. NTM je čas kedy sa manželia viac sústredia na skvalitnenie ich manželského vzťahu.

Cieľom NTM je podporiť manželstvo akýmkoľvek kreatívnym a originálnym spôsobom a poukázať na výhody zdravého manželstva spoločnosti, médiám a vláde; motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz v roku podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň a to prostredníctvom aktivít cirkevných spoločenstiev, zliav pre manželov, spoločenských organizácií a mediálneho spravodajstva. Cieľom NTM je tiež dať manželom podnety na to, aby urobili niečo pre svoj vzťah - súkromne alebo verejne.

Projekt NTM má celospoločenský charakter, neobmedzuje a neviaže sa na žiadne náboženstvo. Cieľovou skupinou projektu sú manželia v rôznych etapách a situáciách: mladí manželia, manželia v strednom veku, manželia v dôchodkovom veku, ale i deti a mladí, ktorí sa na manželstvo pripravujú.

 

 

Prílohy
Zaradenie článku