ROZPIS ČÍTANÍ

ROZPIS ČÍTANÍ 

 

Nede

03.07. 

1. čítanie:  Zuzana Hlúšková 

2. čítanie:  Kristínka Adamcová 

Prosby:    Adrián Koníček 

Veľká omša  

1.čítanie: Henrieta Suchánková

2. čítanie:  Jakub Laurenčík   

Prosby:   Jakub Šelinga   

Nede

07.08. 

 

 

1. čítanie:  Eliška Galková 

2. čítanie:  Ľuboš Opatík 

Prosby:   Vladislav Galko ml. 

Veľká omša

1.čítanie: Henrieta Suchánková 

2. čítanie:  Mária Botolová 

Prosby:   Jakub Laurenčík 

Utoro

05.07. 

1. čítanie:  Eliška Galková 

2. čítanie:  Vladislav Galko st. 

Prosby:   Vladislav Galko ml. 

Veľká omša  

1. čítanie:  Mária Botolová 

2. čítanie:  Mária Mazániková 

Prosby: DominikaPanáčková   

Nede

14.08. 

1. čítanie: Alexandra Hudcovská   

2. čítanie:  František Špaček 

Prosby:    Zuzana Hlúšková 

Veľká omša 

1. čítanie:  Daniela Suchánková  

2. čítanie:  Pavol Rafaj 

Prosby:     Jakub Šelinga 

Nede

10.07. 

1. čítanie:  Zuzana Hlúšková 

2. čítanie:  Pavol Rafaj 

Prosby:     Ľuboš Opatík 

Veľká omša  

1. čítanie:  Jakub Šelinga 

2. čítanie:  Jakub Laurenčík 

Prosby:      Pavol Rafaj 

Ned

21.08. 

1. čítanie:  Vladislav Galko st. 

2. čítanie:  Eliška Galková 

Prosby:   Vladislav Galko ml.

Veľká omša 

1. čítanie:  Janka Panáčková 

2. čítanie:  Mária Botolová 

Prosby:   Henrieta Suchánková 

Ned

17.07

1. čítanie:  Alexandra Hudcovská 

2. čítanie:  Eliška Galková 

Prosby:   Kristínka Adamcová 

Veľká omša 

1.čítanie: Daniela Suchánková

2. čítanie:  Janka Panáčková 

Prosby: Henrieta Suchánková 

Nede

28.08. 

1. čítanie:  Kristínka Adamcová 

2. čítanie:  Ľuboš Opatík 

Prosby:     Emka Košíková 

Veľká omša 

1. čítanie:  Pavol Rafaj 

2.čítanie:  Dominika Panáčková

Prosby:     Jakub Laurenčík

Nede

24.07. 

1. čítanie:  František Špaček 

2. čítanie:  Vladislav Galko st. 

Prosby:     Adrián Koníček 

Veľká omša  

1. čítanie:  Jakub Laurenčík 

2. čítanie:  Mária Mazániková 

Prosby:   Mária Botolová  

Ned

04.09. 

1. čítanie:  Alexandra Hudcovská 

2. čítanie:  Zuzana Hlúšková 

Prosby:     Adrián Koníček 

Veľká omša 

1. čítanie:  Daniela Suchánková  

2. čítanie:  Mária Botolová  

Prosby:     Janka Panáčková 

Nede

31.07. 

 

 

1. čítanie:  Emka Košíková 

2. čítanie:  Pavol Rafaj   

Prosby:     Kristínka Adamcová 

Veľká omša 

1.čítanie: Daniela Suchánková

2. čítanie:  Janka Panáčková 

Prosby:  Dominika Panáčková

Nede

11.09. 

1. čítanie:  Kristínka Adamcová 

2. čítanie:  František Špaček 

Prosby:     Eliška Galková   

Veľká omša  

1.čítanie:  Dominika Panáčková   

2. čítanie:  Mária Mazániková 

Prosby:     Henrieta Suchánková

  

  

  

  

Modlitba lektora

Všemohúci Bože,
ty si ma pozval k službe lektora,
požehnaj ma,
aby som zreteľne prednášal(a)
slová Svätého písma
a svojím životom svedčil(a) o tom,
čo ústami prednášam.
Amen.

alebo:

Všemohúci Bože,
ty si ma prijal do služby lektora,
požehnaj ma,
aby som jasne čítal(a)
slová Svätého písma
a podľa nich aj žil(a).
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Pravidlá pre lektorov

 1. Čítanie si treba vopred vždy prečítať. Treba sa s textom oboznámiť, snažiť sa ho pochopiť, hľadať najvhodnejšiu formu prednesu. (Najmä nedeľné čítanie je potrebné si aj premyslieť, premeditovať.)
 2. Treba dbať (najmä v nedeľu) na úpravu svojho zovňajšku (vhodné oblečenie i vhodný účes).
 3. Pred sv. omšou príde lektor do sakristie (včas, nie na poslednú chvíľu). Tu si môže ešte pozrieť text v lekcionári; upraviť sa.
 4. Je vhodné ešte pred začatím omše pomodliť sa súkromne modlitbu lektora.
 5. Počas sv. omše sedí lektor na vhodnom mieste blízko ambony.
 6. Až po skončení modlitby a po spoločnom Amen, vtedy keď si ostatní sadajú, lektor vyjde z lavice a kráča k ambone. (Nie cez modlitbu, aby nepútal na seba pozornosť! Počas usádzania je dosť času na pokojný príchod k ambone.)
 7. Kto číta druhé čítanie, prichádza k ambone počas posledného opakovania responzória.
 8. Lektor kráča k ambone pomaly, dôstojne. Pri ambone stojí vzpriamene, s nepodlomenými nohami.
 9. Po príchode k ambone sa upokojí, uvedomí si, čo ide robiť. Môže si v duchu povedať prosbu, napr.: „Pane, pomáhaj mi v tejto službe, aby som ju konal na tvoju slávu.”
 10. Začne čítať, až keď sa všetci usadia a nastane ticho. Druhé čítanie začína čítať hneď po skončení spevu žalmu.
 11. Nikdy sa nečíta nadpis „prvé čítanie” alebo „druhé čítanie”, ani nadpis vytlačený kurzívou !
 12. Lektor číta posvätný text (Božie slovo!) nahlas,zreteľne a pomaly. Uvedomuje si, že nečíta pre seba, ale pre tých, ktorí sú zúčastnení na bohoslužbe.
 13. Pri čítaní načim dodržiavať pravidlá slovenskej výslovnosti. Treba sa vyvarovať nárečových prvkov.
 14. Nadpis Čítanie z knihy …  a výzvu na konci Počuli sme Božie slovo treba oddeliť od ostatného textu krátkou prestávkou.
 15. Pri záverečnej výzve Počuli sme Božie slovo sa lektor pozrie na tých, pre ktorých čítal.
 16. Až po odpovedi ľudu lektor odíde späť na svoje miesto.
 17. Ak lektor má svoje miesto blízko ambony (bod 5) a neprechádza popred svätostánok ani popred oltár, nerobí žiadne gestá (pokľaknutie, úklon), kráča priamo k ambone.

 

Zaradenie článku