Veľkonočný týždeň - oktáva Pánovho zmŕtvychvstania

Oznamy –  Veľkonočné obdobie /1.4. - 7.4./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   1.4. pondelok vo Veľkonočnej oktáve                                                7.30

UT   2.4. utorok vo Veľkonočnej oktáve                                                 18.00

UT       Za + Božena Datková, + Jozef

ST    3.4. streda vo Veľkonočnej oktáve                                                18.00

ŠT    4.4. štvrtok vo Veľkonočnej oktáve       /prvý štvrtok/                           18.00

PIA  5.4. piatok vo Veľkonočnej oktáve         /prvý piatok/                     18.00

SO    6.4. sobota vo Veľkonočnej oktáve                                                  7.30

NE 7.4. 2. Veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva

NE       Za + z rod. Habšudovej a Balážovičoveja za  zdravie a BP pre žijúcich  7.30  10.30

 

Informácie:    

Upratovanie: skupina – Kameničany

• Dnešnú nedeľu máme veľkonočnú zbierku

• Vo štvrtok  /prvý štvrtok/ bude adorácia do 20.00 hod.

Spovedanie:  Bolešov: utorok od 16.45 hod., v stredu a vo štvrtok po sv. omši, v piatok od 16.00

                            Slavnica: v stredu  od 15.45 – 16.45 hod.   

                      Sedmerovec:  vo štvrtok od 15.45 – 16.45 hod.  

Spovedanie  chorých:  streda od 8.00 hod. - Kameničany  

    štvrtok od 8.00 hod. – Sedmerovec, Slavnica,  Slavnické  Podhorie

                                  piatok   od 8.00 hod. - Bolešov

• Budúcu nedeľu bude Mariánske večeradlo o 13,30 hod.

• Úprimne ďakujem za pomoc a ochotu pri upratovaní, príprave k Veľkej noci, za služby pri liturgii, za spev a hudobné doprevádzanie, za účasť na obradoch a slávení najväčších sviatkov – Veľkej noci

Deti, ktoré sa zapojili do pôstnej aktivity – do budúcej nedele odovzdajte lístok s Vašim menom, triedou, počtom získaných časti Biblie a napíšte aj to, aký obraz vznikol

 

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

PO   1.4. pondelok vo Veľkonočnej oktáve                                                  8.30

ST    3.4. streda vo Veľkonočnej oktáve                                                 16.45

SO   6.4. sobota vo Veľkonočnej oktáve                                    17.30

SO       Za + Milan Králik a + rodičia, Stanislav Čerepan a + rodičia, + z rod. Kleskeňovej a BP pre žijúcich

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

PO   1.4. pondelok vo Veľkonočnej oktáve                                                   9.30

ŠT    4.4. štvrtok vo Veľkonočnej oktáve                                         16.45

NE 7.4. 2. Veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva    

NE   Za členov 2. ružencového  spoločenstva                                          9.00

Zaradenie článku