Oznamy - Veľkonočný týždeň

Oznamy – Veľkonočné obdobie / 10.4. – 16.4. /

  Bolešov-kostol sv. Ondreja, apoštola

 

 

PO   10.4. pondelok vo Veľkonočnej oktáve                                                7.30

UT   11.4. utorok vo Veľkonočnej oktáve                                                  17.30

UT       Za + Jaroslav Keřkovský, + rodičia a + sestra Otília, + Štefan a Albína a Štefan Chudý

ST    12.4. streda vo Veľkonočnej oktáve       /detská sv. omša/               17.30

ST        Za + Juraj a Mária Masiarčinoví, + Antonín Mikulec a BP rod. Masiarčinovej a Mikulcovej

ŠT    13.4. štvrtok vo Veľkonočnej oktáve                                               17.30

ŠT        Za + Milan /manžel/, + z rod. Slávikovej, Tomanovej a za zdravie a BP žijúcich týchto rodín

PIA  14.4. piatok vo Veľkonočnej oktáve                                                 17.30

PIA      Za + Gejza a Mária Hudcovskí, + Vincent a Anna Polákoví, + Elena a Zdenka   

SO    15.4. sobota vo Veľkonočnej oktáve                                                                          7.30

SO       Za + Marián Bagin a + rodičia a za zdravie a BP žijúcich z rodiny

NE  16.4. Druhá Veľkonočná nedeľa –

           nedeľa Božieho milosrdenstva      7.30  10.30

NE       Poďakovanie za 70. rokov života a za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

 

Informácie:    

• Upratovanie: skupina: p. Júlie Polákovej

                                                

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

PO   10.4. pondelok vo Veľkonočnej oktáve                                              7.30

SO    15.4. Druhá Veľkonočná nedeľa –

               nedeľa Božieho milosrdenstva             18.30

SO       Za + František Černej, + rodičia a + sestra

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

PO   10.4. pondelok vo Veľkonočnej oktáve                                              8.45

NE    16.4. Druhá Veľkonočná nedeľa –

                nedeľa Božieho milosrdenstva             9.00   

NE       Za + František a Anna Bartákoví

Zaradenie článku