Oznamy - Svätý týždeň

Oznamy – Svätý týždeň /25.3. – 1.4./

 

Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

 

 

PO

25.3. pondelok Svätého týždňa

7.00

UT

26.3. utorok Svätého týždňa

7.00

ST

27.3. streda Svätého týždňa

15.30

ST

Za + Miroslav Taraba

 

 

 

Veľkonočné trojdnie

 

ŠT

28.3. Zelený štvrtok

18.00

PIA

29.3. Veľký piatok

15.00

SO

30.3. Biela sobota

18.00

NE

31.3. Veľkonočná Nedeľa

7.30 10.30

NE

Za + Vojtech, Miroslav, Albert, Mária, Štefan, Zuzana a za zdravie a BP    rod. Šimončikovej a Letanovskej

 

PO

1.4. Veľknočný pondelok

7.30

 

 

 

Informácie:

 

  • Upratovanie: skupina Kameničany
  • Dnešnú nedeľu o 13.30 hod. bude krížová cesta v kaplnke – Slavnica
  • Dnešnú nedeľu bude krížová cesta o 15.00 – Kameničany  - „pri Penkách“
  • V stredu po sv. omši chcem poprosiť dobrovoľníkov o upratanie kostola k Veľkej noci a tiež ochotných farníkov upratať kostol v sobotu po obradoch Bielej soboty na najväčší sviatok – nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania
  • Od Zeleného štvrtka zaneme prežívať Veľkonočné trojdnie. Slávenie tohto trojdnia bude vo Farskom kostole, preto pozývam na ich prežívanie aj farníkov z našich filiálok mKameničany, Slavnica a Sedmerovec a teším sa, že vyvoríme jednu veriacu a modliacu sa farskú rodinu
  • Na Zelený štvrtok o 20.15 bude v Kameničanoch – „pri penkách“ Krížová cesta, ako pripomienka na Ježišov odchod do Getsemanskej záhrady. Sprievod od fary pôjde o 19.45 hod. so zapálenými sviecami na krížovú cestu /môžete sa pridať cestou k sprievodu/
  • V piatok o 14.00 bude pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole
  • Na  Bielu sobotu poklona Božieho hrobu v Bolešove začne od 10.00 – a bude trvať až do začiatku večerných obradov, koré začnú o 18.00 hod.
  • Na budúcu nedeľu budeme mať veľkonočnú zbierku

 

 

 

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

 

NE

31.3. Veľkonočná nedeľa

12.00

PO

1.4. Veľkonočný pondelok

8.30

 

 

 

Sedmerovec kostol Božského Srdca Ježišovho

 

NE

31.3. Veľkonočná nedeľa

9.00

PO

1.4. Veľkonočný pondelok

9.30

 

Zaradenie článku