Oznamy -9.týždeň obdobia cez rok

Oznamy – Obdobie cez rok /3.6. – 9.6./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   3.6.  sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci                                     13.30

PO       Za + Jaroslav Bagin, + syn Marián, + Emil Minárech, + Mária, + Jozef, Peter, Anna, syn Ladislav

UT   4.6. utorok 9.týždňa cez rok                                                        18.00  

UT       Za + z rod. Králikovej, + syn Ľubomír, + z rod. Rafajovej, + Celestína

ST    5.6. sv. Bonifác, biskup a mučeník                                                  18.00

ST       Za 15. ružencové spoločenstvo-Kameničany – za BP a zdravie pre ich členov

ŠT   6.6. štvrtok 9.týždňa cez rok                                              18.00 

ŠT       Za zdravie a BP pre syna a celú rodinu

PIA 7.6.  Najsvätejšie Srdce Ježišovo                                     18.00

SO    8.6. Nepoškvrnené Srdce Preblahoslavenej Panny Márie            7.30    17.00 

SO        Za + z rod. Petríkovej a Galkovej, za zdravie a BP pre žijúcich

NE  9.6. 10.Nedeľa cez rok                                     7.30  

NE        Za farníkov a celú farnosť

 

Informácie:    

Upratovanie: skupina – p. Janky Mozolovej

• Dnešnú nedeľu máme zbierku pre potreby farnosti

• Dnešnú nedeľu bude Mariánske večeradlo o 14,00 hod.

• Vo štvrtok  /prvý štvrtok/ bude adorácia do 20.00 hod.

• V piatok o 19.30hod. bude modlitba v kostolíku Pominovec, ktorá bude začatím hodov v Sedmerovci    a do zotmenia bude otvorený /v rámci podujatia - noc kostolov/

Spovedanie:  Bolešov:  pondelok od 12.30 hod. , v utorok 16.30 hod.,

                                   v stredu a vo štvrtok po sv. omši,  v piatok od 16.30 hod.

                     Slavnica:  v stredu  od 15.15 – 16.45 hod.   

                     Sedmerovec:  vo štvrtok od 16.00 – 17.30 hod.  /iba spovedanie/

Spovedanie  chorých:  streda od 8.00 hod. - Kameničany  

    štvrtok od 8.00 hod. – Sedmerovec, Slavnica,  Slavnické  Podhorie

                                 piatok   od 8.00 hod. - Bolešov

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

ST    5.6. sv. Bonifác, biskup a mučeník                                                  16.45

ST       Za + z rod. Tarabovej a za zdravie a BP pre žijúcich

SO   8.6. 10.Nedeľa cez rok                                   18.30

SO       Za + Anna, Mikuláš, Jozef                                                                

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

PIA 7.6.  Najsvätejšie Srdce Ježišovo                                        15.00 

PIA     Za + František a Anna Bartákoví

NE  9.6. 10.Nedeľa cez rok – Najsv. Srdce Ježišovo  /hody/                                                                     11.00                

NE      Za farníkov a obyvateľov Sedmerovca

Zaradenie článku