Oznamy -8.týždeň obdobia cez rok

Oznamy – Obdobie cez rok /27.5. – 2.6./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   27.5. pondelok 8.týždňa cez rok                                                    18.00

PO       Za + Ján a Jozefína Hluškoví,  ich + rodičia z oboch strán, + Ferdinand

UT   28.5. utorok 8.týždňa cez rok                                                      18.00  

ST    29.5. streda po 8.týždňa cez rok                                                  16.45

ST       Za + rodičia Ferdinand a M8ria Králikoví,,+ Ladislav a Helena Bahnoví a za a BP rod. Králikovej

ŠT   30.5. Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv                          7.00    18.00 

PIA  31.5. piatok po 8. týždňa cez rok                                                  18.00

PIA     Za + Jozef, + z rod. Horvátovej, Hešterovej a za zdravie a BP z týchto rodín

SO    1.6. sv. Justín, mučeník                                                                 7.30

SO         Za + Peter Burdej  /1.výročie/

NE  2.6. 9.Nedeľa cez rok                               7.30   10.30

 

Informácie:    

Upratovanie: skupina – pani Anny Gajdošovej

• Dnešnú nedeľu bude Májová pobožnosť o 15,00 hod. na Liščej /v prípade zlého počasia – v kostole/

• Počas týždňa pozývam prvoprijímajúce detí k účasti na sv. omšiach, ako aj k sláveniu Božieho Tela

• Budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti

• Budúcu nedeľu bude Mariánske večeradlo o 14,00 hod.

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

ST    29.5. Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv                                    18.30

ST       Za dary Ducha Svätého pri maturitách, za zdravie, BP a Božiu pomoc pri operácií

SO   2.6. 9.Nedeľa cez rok                                    18.30

                                                                      

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

ŠT   30.5. Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv                               16.30 

ŠT       Za + Helena, Mária a súrodenci

NE  2.6. 9.Nedeľa cez rok                                    9.00                

SO      Za + Anton a Pavlína a ich rodičia

Zaradenie článku