Oznamy 8.týždeň obdobia cez rok

Oznamy – 8.týždeň obdobia cez rok/ 28.5. – 4.6. /

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   29.5. Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi                             18.30

PO           Za + z rod. Rebrovej, + Ján Ondráš a jeho rodičia a za BP pre žijúcich

UT   30.5. utorok 8.týždňa cez rok                                                        18.30

UT          Za + Adela Prekopová a poďakovanie za 90. rokov Jozefa Prekopa a za zdravie a BP pre neho

ST    31.5. streda 8.týždňa cez rok                                                               18.30

ST           Za + Jozef Heštera

ŠT    1.6. Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a Večného Kňaza            18.30

ŠT           Za + Štefan Holiček a + rodičia z oboch strán

PIA  2.6. prvý piatok                                                                                  18.30

PIA          Za +  z rod. Baginovej a Petrovej

SO    3.6. prvá sobota                                                                         7.30

SO            Za + z rod. Piatrikovej a Černejovej

NE   4.6. Najsvätejšia Trojica                               7.30  10.30

NE          Za + z rod. Minárechovej, + Emil a Jolana

Informácie:    

• Upratovanie: skupina Kameničany

• Dnešnú nedeľu o 15.00 hod.Májová Mariánska pobožnosť –  Na Líščej  Sedmerovec

Spovedanie  Bolešov: v pondelok, utorok od 17.00 hod. , v stredu  po sv. omši

                                               a  vo štvrtok  počas adorácie, v piatok od 16.30 hod.

 Slávnica: v stredu  od 15.15 hod.                              Sedmerovec:  vo štvrtok od 15.15 hod.

Spovedanie  chorých:         streda od 8.00 hod. - Kameničany

                                      štvrtok od 8.00 hod. - Sedmerovec, Slávnica, Slávnické  Podhorie

                                      piatok   od 8.00 hod. - Bolešov

• V pondelok po sv. omši – stretnutie birmovancov

• Vo štvrtok  /prvý štvrtok/ bude adorácia do 20.30 hod.

• Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti

Mesiac máj je zasvätený úcte Panny Márie – budeme sa modlievať Loretánské litánia po modlitbe   posvätného ruženca

Mesiac jún je zasvätený úcte Božského Srdca Ježišovho – budeme sa modlievať Litánia k Božskému Srdcu Ježišovmu po modlitbe posvätného ruženca

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

ST    31.5. streda 8.týždňa cez rok                                                               17.15

ST           Za + Božena Laurenčíková

SO    3.6. Najsvätejšia Trojica                                  18.30

SO          Za + z rod. Daškovej a Trenčanovej

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

ŠT    1.6. Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a Večného Kňaza           17.15

ŠT           Za + z rod. Suchánkovej a Mazánovej

NE  4.6. Najsvätejšia Trojica                                9.00 

NE          Za + Jozef a Mária, + Jozef

Zaradenie článku