Oznamy 7.Veľkonočný týždeň

Oznamy – Veľkonočné obdobie / 22.5. – 28.5. /

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   22.5. pondelok po 7. Veľkonočnej nedeli                                           7.00

PO           Za + z rod. Filipkovej a za zdravie a BP pre žijúcich tejto rodiny

UT   23.5. utorok po 7. Veľkonočnej nedeli                                                ------

UT          ---------------------------------------------------------------------------

ST    24.5. streda po 7. Veľkonočnej nedeli                                              18.30

ST           Na úmysel darcu

ŠT    25.5. štvrtok po 7. Veľkonočnej nedeli                                            18.30

ŠT           Za + Tomáš, Mária, Ondrej, Anna, Tomáš, Anton, Anna a za zdravie a BP pre žijúcich

PIA  26.5. piatok po 7. Veľkonočnej nedeli                                                  18.30

PIA          Za +  Rudolf, Agnesa a syn Rudolf Mazánik

SO    27.5. sobota po 7. Veľkonočnej nedeli                                               7.30

SO            Za + rodičia Helena a Jozef Laurenčík

NE  28.5. Zoslanie Ducha Svätého             Bolešov     7.30 

pri penkách – Kameničany   11.00

NE          Za ochranu Panny Márie, dary Ducha Svätého pre deti  - ich rodiny a vnúčatá

 

Informácie:    

• Upratovanie: skupina p. Janky Mozolovej

• Dnešnú nedeľu o 16.30 hod.Májová Mariánska pobožnosť –  Tlstá Hora

• Na budúcu nedeľu  o 11.00 hod.sv. omša – pri penkách v Kameničanoch, modlitba posvätného ruženca  začne o 10.30 hod.

• Na budúcu nedeľu  o 15.00 hod.Májová Mariánska pobožnosť – pri kaplnke na Líščej v Sedmerovci

Mesiac máj je zasvätený úcte Panny Márie – budeme sa modlievať Loretánské litánia po modlitbe   posvätného ruženca

• Počas týždňa /Bielych šiat/pozývam naše prvoprijímajúce detí k účasti na sv. omšiach

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

UT   23.5. utorok po 7. Veľkonočnej nedeli                                              7.00

UT          Za + Pavol a Mária Ondrášoví, + Ján a Oľga Beňoví a za zdravie a BP pre žijúcich

SO    27.5. Zoslanie Ducha Svätého                               18.30

SO          Za + z rod. Trenčanovej, Horečnej, Mojtovej

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

ŠT    25.5. štvrtok po 7. Veľkonočnej nedeli                                            17.30

ŠT           za + rodičia Anton a Pavlína, + brat Anton

NE  28.5. Zoslanie Ducha Svätého                           9.00 

NE          ------------------

Zaradenie článku