Oznamy -7.týždeň obdobia cez rok

Oznamy – Obdobie cez rok /20.5. – 26.5./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   20.5. Preblahoslavená Panna Mária – Matka Cirkvi                           18.00

PO       Za + z rod. Mikulovej, Bartákovej, Senkovej, + kňazov a za zdravie a BP pre členov týchto rodín

UT   21.5. utorok 7.týždňa cez rok                                                         • • •  

ST    22.5. streda po 7.týždňa cez rok                                                   7.00

ST       Na slávu a česť Ducha Svätého a Panny Márie, poďakovanie za BP v rodine

ŠT    23.5. Nášho Pána Ježiša Krista – Najvyššieho a Večného Kňaza        18.00 

ŠT         Za + Anton a Mária Šatkoví

PIA  24.5. piatok po 7. týždňa cez rok                                                  18.00

PIA      Za + Augustín a Valéria Kvasnicoví, + rodičia z oboch strán, + Daniel, Ľubomír a Daniela

SO    25.5. sobota po 7. týždňa cez rok                                                   7.30

NE  26.5. Najsvätejšia Trojica                               7.30     

                                                         1.sv. prijímanie  10.30

NE        10.30 Za prvoprijímajúce detí, ich rodičov a príbuzných

 

Informácie:    

Upratovanie: skupina – Rodičia 1.prijímajúcich detí

• Dnešnú nedeľu bude Májová pobožnosť o 15,00 hod. v kostolíku - Pominovec

• Dnešnú nedeľu bude pobožnosť pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého o 16,00 hod.

• V pondelok a vo štvrtok po sv. omši – bude stretnutie a nácvik na 1.sv. prijímanie

• V sobotu o 9.00 hod. – sv. spoveď detí, rodičov a ostatných členov rodiny k slávnosti 1.sv. prijímania

• Budúcu nedeľu bude Májová pobožnosť o 15,00 hod. na Liščej

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

UT   21.5. utorok 7.týždňa cez rok                                                        7.00   

UT       Za + z rod. Tichej, Mojtovej, Šlesárovej

SO   26.5. Najsvätejšia Trojica                              18.30

SO       Za                                                                  

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

PO   Preblahoslavená Panna Mária – Matka Cirkvi                                  16.45

PO       Za + Vincent Rajníček a rodičia

SO  26.5. Najsvätejšia Trojica                               17.00                

SO      Za + Anton, + syn Ferdinand, za BP a ochranu Panny Márie pre žijúcich

Zaradenie článku