Oznamy 6.Veľkonočný týždeň

Oznamy – Veľkonočné obdobie / 15.5. – 21.5. /

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   15.5. pondelok po 6. Veľkonočnej nedeli                                             18.30

PO           Za 21.ružencové spoločenstvo a ich rodiny

UT   16.5. sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník                                           7.00

UT          Poďakovanie za operáciu a prosba o zdravie a BP pre Máriu

ST    17.5. streda po 6. Veľkonočnej nedeli                                                 7.00

ST           Za + Tomáš a Anna Baginoví, ich rodičia a za zdravie a BP pre žijúcich

ŠT    18.5. Nanebovstúpenie Pána                                                 18.30

ŠT           Za + Ladislav Špánik a + rodičia z oboch strán

PIA  19.5. piatok po 6. Veľkonočnej nedeli                                                     18.30

PIA          Za +  Ivan, + rodičia - Šimon a Veronika, Alexander a Mária, + deti a za BP a ochranu živých

                členov týchto rodín

SO    20.5. sobota po 6. Veľkonočnej nedeli                                               7.30

SO            Za + Hedviga Gužíková a + rodičia z oboch strán

NE  21.5. Siedma Veľkonočná nedeľa                 7.30  10.30

NE          Za prvoprijímajúce deti, ich rodičov a rodiny

 

Informácie:    

• Upratovanie: rodičia prvoprijímajúcich detí

• V pondelok nácvik na 1.sv. prijímanie po sv. omši, v stredu nácvik na 1.sv. prijímanie o 17.30 hod.

• Dnešnú nedeľu o 14.30 hod.Májová Mariánska pobožnosť – kostolík Pominovec

• Dnešnú nedeľu o 16.30 hod. –  pobožnosť pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého - Bolešov

Mesiac máj je zasvätený úcte Panny Márie – budeme sa modlievať Loretánské litánia po modlitbe   posvätného ruženca

• Na budúcu nedeľu  o 10.30 hod. –  slávnosť prvého sv. prijímania - Bolešov

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

ŠT    18.5. Nanebovstúpenie Pána                                                15.45

ŠT           Za + Jozef a Margita Šlesároví

SO    20.5. Siedma Veľkonočná nedeľa                        18.30

SO          Za + Antónia, + manžel a syn

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

ŠT    18.5. Nanebovstúpenie Pána                                                 17.00

ŠT           Na úmysel darcu

SO    20.5. Siedma Veľkonočná nedeľa                      17.00   

NE          ---------------------------------------------------------------------------

Zaradenie článku