Oznamy 5.pôstny týždeň

Oznamy - Pôstne obdobie / 27.3. – 2.4. /

  Bolešov-kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO    27.3. pondelok po 5. pôstnej nedeli                                                         17.30

PO        7.00   Za + z rod. Bartákovej a Piatrikovej

UT     28.3. utorok po 5. pôstnej nedeli                                                             16.30

UT       16.45   Za  BP a zdravie pre Juraja

ST     29.3. streda po 5. pôstnej nedeli                                                             7.00

ST        7.00    Za + Milan Minárech, + Marta, Ján a + rodičia, + Rudolf a Emília Kvasnicoví

                           a za BP  pre žijúcich

ŠT     30.3. štvrtok po 5. pôstnej nedeli                                                               7.00

ŠT        7.00    Za + Mária a Augustín Pecuš, + Emília a Jozef Sabadka a za žijúcich z rodiny

PIA   31.3. piatok po 5. pôstnej nedeli                                                             17.30

PIA      17.30   Za + Peter a Anna Ondrášoví, + Ferdinand, + z rod. Hrnčiarikovej a za zdravie,

                            BP  a dary DS pre žijúcich

SO    1.4.   sobota po 5. pôstnej nedeli                                                             7.30

SO       7.30    Za + rodičia z rod. Šlesárovej, Kvasnicovej a za zdravie i BP žijúcich z rodiny,

                            + Vladimír a za zdravie a BP  rod. Zahradníčkovej

NE    2.4.  Kvetná nedeľa                                                                      7.30  10.30

NE       7.30     Úmysel ordinára – otca biskupa

 

Informácie:     

• Upratovanie: skupina: p.Gabika Piatriková

• Dnešnú nedeľu máme zbierku na pomoc prenasledovaných kresťanov

• Dnešnú nedeľu  bude krížová cesta o 14.45 – Kameničany – Na penkách

•Spoločná sv. spoveď k Veľkej noci bude v našej farnosti v utorok 28.3. :

Bolešov- 17.30 – 19.00 hod., Slavnica 18.00 – 19.00 hod., Sedmerovec 18.00 – 19.00 hod.

• V piatok o 16.45 hod.  bude pobožnosť krížovej cesty

• Dnešnú nedeľu máme zbierku na pomoc prenasledovaných kresťanov

 

Slávnica – Kaplnka Svätej Rodiny

PIA   31.3. piatok po 5. pôstnej nedeli                                                            15.45

PIA      15.15   Úmysel ordinára – otca biskupa

SO    1.4.   Kvetná nedeľa                                                                           18.30

SO       17.30 -------------

•V piatok o 15.00hod.bude pobožnosť Krížovej cesty, potom modlitba – Korunky Božieho milosrdenstva

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

PO    27.3. pondelok po 5. pôstnej nedeli                                                          16.30

PO       16.30   Za + Anton Jašurek, + rodičia a súrodenci a za BP  pre žijúcich

NE    2.4.  Kvetná nedeľa                                                                          9.00   

NE       9.00    Úmysel ordinára – otca biskupa

Prílohy
Zaradenie článku