Oznamy 4.Veľkonočný týždeň

Oznamy – Veľkonočné obdobie / 1.5. – 7.5. /

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   1.5.  sv. Jozef, robotník                                                              18.30

PO           Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu

UT   2.5. utorok po 4. Veľkonočnej nedeli                                                18.30

UT            Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla

ST    3.5. sv. Filip a Jakub, apoštoli              /detská sv. omša/                       18.30

ST             ----------------------

ŠT    4.5. štvrtok po 4. Veľkonočnej nedeli                                              18.30

ŠT           Za  zdravie a BP rodiny Petra

PIA  5.5. piatok po 4. Veľkonočnej nedeli          /prvý piatok/                       18.30

PIA          Za +  Vladislav Galko a za BP pre rodinu

SO    6.5. sobota po 4. Veľkonočnej nedeli                                                 7.30

SO            Za +  Veronika

NE  7.5. Piata Veľkonočná nedeľa                    7.30  10.30

NE          sv. omša hasičov – Božiu pomoc a Božie požehnanie pre nich v ich službe ľuďom

Informácie:    

• Upratovanie: skupina: p. Anny Gajdošovej

Spovedanie  Bolešov: v pondelok, utorok od 17.00 hod. , v stredu  po sv. omši

                                               a  vo štvrtok    počas adorácie, v piatok od 16.30 hod.

 Slávnica: v stredu  od 15.15 hod.                      Sedmerovec:  vo štvrtok od 15.15 hod.

Spovedanie  chorých:         streda od 8.00 hod. - Kameničany

                                      štvrtok od 8.00 hod. - Sedmerovec, Slávnica, Slávnické  Podhorie

                                      piatok   od 8.00 hod. - Bolešov

• Vo štvrtok  /prvý štvrtok/ bude adorácia do 20.30 hod.

• Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár

• Na budúcu nedeľu  o 14.00 hod.Mariánske večeradlo

Mesiac máj je zasvätený úcte Panny Márie – budeme sa modlievať Loretánské litánia po modlitbe   posvätného ruženca

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

ST    3.5. sv. Filip a Jakub, apoštoli                                                      17.15

ST           Za + Alojz Daško                                                                              

SO    7.5. Piata Veľkonočná nedeľa                           18.30

SO          Za + Ferdinand Sládek

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

ŠT    4.5. štvrtok po 3. Veľkonočnej nedeli                                             17.15

ŠT           Za + Jozef, Albína, syn Jozef a za zdravie a BP pre rodinu

NE    7.5. Piata Veľkonočná nedeľa                           9.00   

NE          Za + Helena Boková, + z rod. Koišovej, Mutalovej a Staňovej

Zaradenie článku