Oznamy 4.týždeň pôstneho obdobia

Oznamy - Pôstne obdobie / 20.3. – 26.3. /

  Bolešov-kostol sv. Ondreja, apoštola

 

 

PO    20.3. sv. Jozef, ženích Panny Márie                                                  7.00

PO        7.00   Za + Stanislav Mikula, + Anna a Jozef Kvasnica a  za zdravie a BP  žijúcich

                         členov rodiny

UT     21.3. utorok po 4. pôstnej nedeli                                                             --------

UT       ---------------------------------------------

ST     22.3. streda po 4. pôstnej nedeli                                                             17.30

ST        17.30   Za + Michal Mikula, + Antónia manželka a za BP r. Baginovej a Mikulovej

ŠT     23.3. štvrtok po 4. pôstnej nedeli                                                               7.00

ŠT        7.00    Za + Jozef a Mária Mikuloví, + Vilfried a Viera Maschtovskí, + ich rodičia

                            a za BP žijúcich z oboch strán

PIA   24.3. piatok po 4. pôstnej nedeli     /detská sv. omša/                                 17.30

PIA      17.30   Za + Miroslav Taraba

SO    25.3. Zvestovanie Pána                                                                        8.30

SO       7.30    Za + Marián, Ľudmila, ich syn Daniel, + z rod. Beňovej, Štefíčkovej a  

                           za zdravie a BP  žijúcich z týchto rodín

NE    26.3. 5. Pôstna nedeľa                                                                  7.30  10.30

NE       7.30     Za + z rod. Králikovej, + syn Ľubomír, + z rod. Rafajovej, + Celestína  

a za zdravie a BP  žijúcich z rodiny

Informácie:     

• Upratovanie: skupina: Kameničany

• Dnešnú nedeľu  bude krížová cesta o 14.45 – Kameničany - Penky

• V piatok o 16.45 hod.  bude pobožnosť krížovej cesty

• Na budúcu sobotu pri sv. omši 8.30 hod. budem udeľovať sviatosť pomazania chorých

• Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na pomoc prenasledovaných kresťanov

 

Slávnica – Kaplnka Svätej Rodiny

UT     21.3. utorok po 4. pôstnej nedeli                                                           7.00

UT       7.00  ------------------------

SO    25.3. 5. Pôstna nedeľa                                                                       17.30

SO       17.30   Za + Stanislav a Jozef Čerepan, + rodičov a starých rodičov z oboch strán,

                         + Stanislav Zigo a za zdravie a BP  pre žijúcich

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

PIA   24.3. piatok po 4. pôstnej nedeli                                                              15.45

PO       16.30   Za + Tomáš a Mária, Jozef a Gizela a ich deti

NE    26.3. 5. Pôstna nedeľa                                                                      9.00   

NE       9.00    Za + Michal a Mária Galkoví, + Ján, a Anna Galkoví, + Ján a Anna Peckoví

 

• V piatok o 15.00 hod.  bude modlitba – Korunka Božieho milosrdenstva a po nej

Prílohy
Zaradenie článku