Oznamy 34. týždeň obdobia cez rok

Oznamy – 34. týždeň obdobia cez rok /27.11.–3.12./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

PO   27.11. pondelok 34. týždňa cez rok                                                 7.00

PO       Za + rodičia Edurd a Agnesa Kvasnicoví, + Jozef a Jaroslav Hanák, + Ján a Pavol Bahno,                                              + Ferdinand Kováč a za zdravie a BP žijúcim z rodín

UT   28.11. utorok 34. týždňa cez rok                                                                7.00

UT        Za + Miroslav Šimák a za zdravie a BP rod. Šimákovej, Zedníkovej a Mičíkovej

ST    29.11. streda 34. týždňa cez rok   /detská sv. omša/                          18.00

ST        Za + Jozef Fabuš, + z rod. Martiškovej, Matiašovičovej, Daškovej a za zdravie a BP

ŠT    30.11. sv. Ondrej, apoštol                                                             18.00

PIA  1.12. prvý piatok                                                                         18.00

SO    2.12. prvá sobota                                                                               7.30

SO         Za zdravie, BP a pokoj pre rodinu

NE   3.12.  35. 1. Adventná nedeľa                                   7.30 10.30

NE         7.30 Poďakovanie manželov za životné jubileum, BP pre nich i pre ostatných členov rodiny

Informácie:    

• Upratovanie: skupina Kameničany

• Dnešnú nedeľu máme hodovú zbierku

• V utorok o 18.00 hod. v klubovni pri fare –jasličkovú pobožnosť:                                                                                                     králi, Herodes, slúžky, veľkňazi, pastieri, všetci anjeli

• Vo štvrtok o 16.45 hod. v klubovni pri fare –jasličkovú pobožnosť:                                                                      Mária, Gabriel, vojak, dievčatá – Karolína, Alexandra, Ema, Majka, Sandra, Simonka

• Spovedanie: Bolešov: v pondelok, utorok, od 6.15 hod., v stredu a vo štvrtok po sv. omši,                                            v piatok od 15.30 hod

                   Slavnica: v stredu od 15.00 hod.     Sedmerovec: vo štvrtok od 15.00 hod.

• Spovedanie chorých: streda od 8.00 hod. – Kameničany

           štvrtok od 8.00 hod. – Sedmerovec, Slavnica, Slavnické podhorie                                              piatok od 8.00 hod. – Bolešov

• Budúcu nedeľu pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence a sviece – prineste si ich

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

ST   29.11. streda 34. týždňa cez rok                                                                    16.45

ST        Poďakovanie za 90 rokov Emílie

SO   2.12.  1. Adventná nedeľa                                                         17.30

SO        Za + Anton Daško /nedožitých 80 rokov/

 

Sedmerovec – kostol Božského Srdca Ježišovho

ŠT   30.11. sv. Ondrej, apoštol                                                                 16.45

ŠT         Za + Anton a Pavlína a + rodičia z oboch strán

NE  3.12.  1. Adventná nedeľa                                       9.00

 NE       Za + Jozef a Irena Galkoví, + starí rodičia z oboch strán, a za zdravie a BP týchto rodín

Zaradenie článku