Oznamy 32. týždeň obdobia cez rok

Oznamy – 32. týždeň obdobia cez rok /13.11.–19.11./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

PO   13.11. pondelok 32. týždňa cez rok                                                        18.00

PO       Za + Alexander Kobela

UT   14.11. utorok 32. týždňa cez rok                                      . . .

ST    15.11. sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ cirkvi    /detská sv. omša/               18.00

ST           Za + Štefan a Mária Minárech, + Alexander a Agnesa Daňoví, + z rod. Šajtrochovej a za zdravie

a BP pre žijúcich

ŠT    16.11. štvrtok 32. týždňa cez rok                                                                              7.00

ŠT        Za + Mária, + z rod. Štefíčkovej, Ondraščinovej, Bartákovej

PIA  17.11. sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka                                                  18.00

SO    18.11. sobota Výročie posvätenia bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov      7.30

SO         Za + Pavol, Štefánia a Samuel

NE   19.11.  33. Nedeľa cez rok                                                                  7.30  10.30

 NE 10.30 Poďakovanie za 83 rokov života a za 64 rokov spoločného života a za zdravie a BP r. Bartákovej

Informácie:    

• Upratovanie: skupina Anna Gajdošová  

• Dnešnú nedeľu o 14.00 bude Mariánske večeradlo

• Dnešnú nedeľu bude stretnutie pre deti v klubovni o 14.00 hod.

• V utorok o 18.00 hod. v klubovni pri fare – stretnutie pre tých, ktorí by chceli pripravovať jasličkovú pobožnosť, pozvaní sú tí, ktorí sa ešte nenahlásili

• Slávnosť sv. Ondreja, apoštola – patróna našej farnosti budeme slávnostne prežívať 26.11. pri druhej sv. omši o 10.30 hod. Preto sa už od piatku budeme modliť deviatnik k sv. Ondrejovi

• V tomto mesiaci november pamätajme vo svojich modlitbách na duše v očistci

• Členovia SSV si môžu v sakristii vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský + podielovú knihu a zároveň môžu zaplatiť členské na ďalší rok /10€/

Sviatosť manželstva uzatvoria – v kostole Božského srdca Ježišovho v Sedmerovci

                            18. novembra o 15.00 hod.: Ivan Bahno a Zuzana Janíčková

 Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

UT   14.11. utorok 32. týždňa cez rok                                                                           7.00

UT        Za zdravie a BP pre Irenu

SO   18.11.  33. Nedeľa cez rok                                                             17.30

SO        Za + Jozef, + z rod. Bugáňovej, Šúkalovej

 

Sedmerovec – kostol Božského Srdca Ježišovho

PO   13.11. pondelok 32. týždňa cez rok                                                        16.45

PO         Za + Vincent /manžel/. + z rod. Kučovej, Vaňovej, Bartákovej a Trenčanovej

NE  19.11.  33. Nedeľa cez rok                                            9.00

 NE       

Zaradenie článku