Oznamy 3. týždeň obdobia cez rok

Oznamy 3. týždeň obdobia cez rok /23.1. – 29.1./

Bolešov-kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO    23.1.  pondelok 3.týždňa                                                                         17.30

PO     17.30  Za + z rod. Mikulovej, Bartákovej, Senkovej, + Justína, + kňazi a za zdravie 

                           a BP pre členov týchto rodín

UT     24.1.  sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi                                      ----------

ST     25.1.  Obrátenie sv. Pavla, apoštola           /detská sv. omša/                       17.30

ST      17.30 Za + Pavol a Helena Rajníček, + syn Peter, Ferdinand, ich rodičia a za zdravie

                           a BP pre žijúcich

ŠT     26.1.  sv. Timotej a Títus, biskupi                                                               7.00

ŠT      7.00 Za 18. ružencové spoločenstvo Kameničany

PIA   27.1.  piatok 3.týždňa                                                                               17.30

PIA    17.30   Za zdravie, BP a Božie požehnanie pre Máriu

SO    28.1.  sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi                                           7.30

SO     7.30   Za + Jaroslav, + rodičia Baginoví a Balážoví, za BP žijúcich týchto rodín

NE    29.1.  4. Nedeľa cez rok                                                                7.30  10.30

NE     7.30     Poďakovanie za 80. a 50. rokov života a za zdravie a BP pre rodinu                                                         

Informácie:      • Upratovanie: skupina  Kameničany     

Dnešnú nedeľu o 14.00 hod. – stretnutie detí v klubovni

• Od 18. do 25.1. sa modlime a prosíme Pána o obnovu jednoty kresťanov

 

 

Slávnica – Kaplnka Svätej Rodiny

UT     24.1.  sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi                                       7.00

UT     7.00    Za + Emília a Emil Baláž, + z rod. Polákovej a Králikovej a za zdravie a BP pre celú rodinu

SO    28.1.  4. Nedeľa cez rok                                                                    17.30

SO     17.30 Za + Žofia a Jozef Laurenčík, +  Anna a Michal Meško

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

PO    23.1.  pondelok 3.týždňa                                                                         16.30

PO     17.30  Za + Anna, Emília, Anton Rajníček

NE    29.1.  4. Nedeľa cez rok                                                                     9.00   

NE     9.00    Za + Helena, Štefan Barták a ich rodičia

Zaradenie článku