Oznamy 2.týždeň pôstneho obdobia

Oznamy - Pôstne obdobie / 6.3. – 12.3. /

  Bolešov-kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO    6.3.  pondelok po 2.prvej pôstnej nedeli                                                 17.30

PO       17.30  Za + Jozef a Valéria Trnkoví, + Gejza a Mária Hudcovskí, + rodičia a starí rodičia

                            a za BP žijúcich týchto rodín

UT     7.3.  utorok po 2.prvej pôstnej nedeli                                                     --------

UT       ---------------------------------------------

ST     8.3.  streda po 2.prvej pôstnej nedeli       /detská sv. omša/                       17.30

ST        17.30   Za + Ján, Jozef, Ferdinand, Emília

ŠT     9.3.  štvrtok po 2.prvej pôstnej nedeli      /kňazská rekolekcia/                    9.30

ŠT        9.30    Za BP a Božiu ochranu pre členov rodiny na cestách a ich šťastný návrat domov

PIA   10.3. piatok po 2.prvej pôstnej nedeli                                                      17.30

PIA      17.30   Za + Dušan Habšuda,  + Ondrej, Pavlína, Mária Galkoví, + starí rodičia z oboch strán

                           a za zdravie a BP pre živých z rodiny

SO    11.3.  sobota po 2.prvej pôstnej nedeli                                                      7.30

SO       7.30    Za + Vilma a Ľudovít Mucha a ich rodičia

NE    12.3.  3. Pôstna nedeľa                                                                  7.30  10.30

NE       7.30     Za + Vojtech, Mária, Albert, Zuzana, Štefan a Mária, za zdravie a BP pre

                           rod.Šimončíkovú a Letanovskú

 

Informácie:     

• Upratovanie: skupina: Anna Gajdošová

• Dnešnú nedeľu máme prvonedeľnú zbierku na potreby kostolov, kaplniek a farnosti

• Dnešnú nedeľu  o 13.15 hod.Mariánske večeradlo

• Dnešnú nedeľu  bude krížová cesta o 14.45 – Kameničany - Penky

• V stredu po sv. omši – stretnutie prvoprijímajúcich detí – katechéza

• V piatok o 16.45 hod.  bude pobožnosť krížovej cesty

 

 

Slávnica – Kaplnka Svätej Rodiny

UT     7.3.  utorok po 2.prvej pôstnej nedeli                                                     7.00

UT       7.00  ------------------------

SO    11.3.  3. Pôstna nedeľa                                                                       17.30

SO       17.30   Za + Milan Herák a za zdravie a BP rodiny Herákovej

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

PO    6.3.  pondelok po 2.prvej pôstnej nedeli                                                 16.30

PO       16.30   Za + Vincent, + z rod. Kučovej, Vaňovej, Bartákovej, Trenčanovej a za žijúcich z rodiny

NE    12.3.  3. Pôstna nedeľa                                                                      9.00   

NE       9.00    ---------------------

Prílohy
Zaradenie článku