Oznamy 24. týždeň obdobia cez rok

Oznamy – 24.týždeň obdobia cez rok /18.9.–24.9./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   18.9. pondelok 24. týždňa cez rok                                        18.00

PO          Za + Silvester a Mária a za zdravie a BP pre žijúcich

UT   19.9. utorok 24. týždňa cez rok                                                ...

UT          Za

ST    10.9. sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz a Pavol Chong Hasanga a spoločníci, mučeníci                                                                            /detská sv. omša/           18.00

ST          Za + Augustín a Daniela Bálešoví

ŠT    21.9. sv. Matúš, apoštol a evanjelista                                       7.00

ŠT          Za + Jozej a Mária, + syn Jozef a + Terézia

PIA  22.9. utorok 24. týždňa cez rok                                   18.00

PIA          Za + Štefan Hanák, +bratia, +rodičia a ostatní z rodiny a za zdravie a BP pre žijúcich z rod. Hanákovej

SO    23.9. sobota 24. týždňa cez rok                                    7.30

SO         Za 16. ružencové spoločenstvo – Kameničany - za zdravie a BP pre členov tohto spoločenstva

NE   24.9.  25. Nedeľa cez rok                                       7.30  10.30

NE 7.30   Za + Štefan Holíček a za zdravie a BP pre Ladislava 

 

 Informácie:    

• Upratovanie: skupina p. Anna Gajdošová

• Budúcu nedeľu bude zbierka na Kňazský seminár

Sviatosť manželstva uzatvoria – v kostole sv. Ondreja – Bolešov

23. septembra o 14.30 hod.: Oliver Ondráš a Timea Bagínová

             

 

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

 

UT   19.9. utorok 24. týždňa cez rok                                            7.00

UT            Za + z Jaroslav Keřkovský, +rodičia, +sestra Otília, +Štefan Chudý a manželka Albína

SO   23.9.  25. Nedeľa cez rok                                                      18.30

SO          Za + Jozef a Mária Daškoví

 

Sedmerovec – kostol Božského Srdca Ježišovho

 PO   18.9. pondelok 24. týždňa cez rok                                       16.45

PO          Za + Anna, Emília, Anton Rajníček

NE  24.9. 25. Nedeľa cez rok                                9.00

NE            Za + Ladislava, Celestína, Mariana a Marcela /rehoľné sestry/

Zaradenie článku