Oznamy 23. týždeň obdobia cez rok

Oznamy – 23.týždeň obdobia cez rok /11.9.–17.9./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   11.9. pondelok 23. týždňa cez rok                                              7.00

PO          Za + Emília Galková

UT   12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie                        18.00

UT          Za zdravie, Božiu pomoc a Božie požehnanie pre Máriu

ST    13.9. sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi /detská sv. omša/           18.00

ST          Za + Rudolf a Františka Martišoví

ŠT    14.9. Povýšenie svätého kríža                                            17.00

ŠT          Za + rodičia Mária a Anton Trenčanoví, + dcéry Mária a Antónia, + synovia Peter a Ladislav
               a za BP a ochranu pre žijúcich

PIA  15.9. Sedembolestná Panna Mária – Patrónka Slovenska 7.30  9.00

PIA          Za celú farnosť a Slovensko

SO    16.9. sobota 23. týždňa cez rok                                             17.00

SO         Za + manžel Valentín, + z rod. Beňovej a Bačkovej a za zdravie a BP pre žijúcich

NE   17.9.  24. Nedeľa cez rok                                                          7.30

NE 7.30   Za zdravie a Božiu pomoc a Božie požehnanie pre Jána     

 

 Informácie:    

• Upratovanie: skupina Mládež

Sviatosť manželstva uzatvoria – v kostole sv. Ondreja – Bolešov

16. septembra o 15.00 hod.: Marek Kotras a Lucia Piatriková

             

 

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

 

ŠT   14.9.         18.30

ŠT            Za + z rod. Geregovej a Sládkovej a za BP žijúcich týchto rodín

SO   16.9. 24. Nedeľa cez rok                                                                 18.30

SO          Za + Marián Hudcovský

 NE    17.9. Povýšenie svätého kríža  /Slavnické Podhorie/        11.00

SO          Za + Helena a Štefan Barták a za zdravie a BP tejto rodiny

 

 

Sedmerovec – kostol Božského Srdca Ježišovho

 PIA   15.9. Sedembolestná Panna Mária – Patrónka Slovenska                                                                                                                                    /na Líščej/       11.00

PIA          Za farníkov a občanov Sedmerovca

NE  10.9. 24. Nedeľa cez rok                                      9.00

NE            Poďakovanie za 50. rokov života a za zdravie a BP celej rodine

Zaradenie článku