Oznamy 22. týždeň obdobia cez rok

Oznamy – 22.týždeň obdobia cez rok /4.9.–10.9./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   4.9. pondelok 22. týždňa cez rok                                               18.00

PO          Za + z rodiny Mikulovej a Maschtovskej /rodičia a starí rodičia/ a za BP pre žijúcich

UT   5.9. utorok 22. týždňa cez rok                                          ...

ST    6.9. streda 22. týždňa cez rok             /veni Sancte/                   18.00

ST          Za 20. ružencové spoločenstvo – za jej členov – Božiu pomoc a Božie požehnanie pre nich

ŠT    7.9. štvrtok 22. týždňa cez rok          /prvý štvrtok/             18.00

ŠT          Za + Antónia a Ján Štefíček, + Mária, Ján a Mária

PIA  8.9. Narodenie Panny Márie                                             18.00

PIA          

SO    9.9. sobota 22. týždňa cez rok                                               7.30

SO         Za + Tomáš a Mária, + Ondrej a Anna, + Tomáš, Anton, Anna, Jozef a za zdravie a BP pre žijúcich

NE   10.9.  23. Nedeľa cez rok                                                     7.30  10.30

NE         7.30 Poďakovanie za 60. rokov života              

 

 Informácie:    

• Upratovanie: skupina p. Aleny Mazánovej

• Dnešnú nedeľu máme zbierku pre potreby farnosti

• Dnešnú nedeľu o 15.30 hod. – Mariánske večeradlo

• V stredu pozývam na sv. omšu našich žiakov, študentov, pedagógov – budeme sa modliť

 a prosiť Boha o dary Ducha Svätého pre nový školský rok

• Vo štvrtok /prvý štvrtok/ bude adorácia do 20.00 hod.

 

Sviatosť manželstva uzatvoria – v kostole sv. Ondreja – Bolešov

9. septembra o 14.00 hod.: Jaroslav Ilončiak a Katarína Krajčovičová

9. septembra o 15.00 hod.: Marek Kulich a Adriana Balážová

16. septembra o 15.00 hod.: Marek Kotras a Lucia Piatriková

             

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

 

UT   5.9. streda 22. týždňa cez rok                                                               7.00

UT            Za + Štefan a Emília Daňoví a za zdravie, BP žijúcich z rodiny

SO    9.9. 23. Nedeľa cez rok                                                              18.30

SO          Za

 

Sedmerovec – kostol Božského Srdca Ježišovho

 

PO   4.9. štvrtok 22. týždňa cez rok                                                           16.45

PO          Za + Michal, Žofia, Emília a Augustín

NE  10.9. 23. Nedeľa cez rok                                   9.00

NE            Za + Helena a Štefan Barták a za zdravie a BP tejto rodiny

Zaradenie článku