Oznamy 21. týždeň obdobia cez rok

Oznamy – 21.týždeň obdobia cez rok /28.8.–3.9./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   28.8. sv. Augustín, biskup a učiteľ cirkvi                          18.00

PO          Za + Anna Hoždorová, +  z rod. Hoždorovej, Gáborovej, Daškovej, Gorelkovej a za BP pre žijúcich

UT   29.8. mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa                       7.00

UT          Za zdravie a BP pre Jozefa

ST    30.8. streda 21. týždňa cez rok                                                             18.00

ST          Za +Tomáš Skaličan, +z rod.Skaličanovej, Oškrdovej, Chmúrovej a za zdravie, BP pre žijúcich týchto rodín

ŠT    31.8. štvrtok 21. týždňa cez rok                                              18.00

ŠT          Poďakovanie Bohu za 60 rokov života manžela a manželky

PIA  1.9. piatok 21. týždňa cez rok        /prvý piatok/                    18.00

PIA          Poďakovanie Bohu za dar života, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre celú rodinu

SO    2.9. sobota 21. týždňa cez rok      /prvá sobota/                      7.00

SO         Za zdravie a BP pre Emila, poďakovanie za 50 rokov života

NE   3.9.  22. Nedeľa cez rok                                                       7.30  10.30

NE         7.30 Za + Dušan Habšuda a za zdravie a BP žijúcich z rodiny 

 Informácie:    

• Upratovanie: skupina p. Júlie Polákovej

Spovedanie Bolešov:  v pondelok od 16.30 hod., utorok 6.30 hod., v stredu a vo štvrtok po sv. omši

                               V piatok od 16.00

                   Slavnica: v stredu od 15.15 hod.    Sedmerovec: vo štvrtok od 15.15 hod.

• Spovedanie chorých:  streda od 8.00 hod. – Kameničany

   štvrtok od 8.00 hod. – Sedmerovec, Slavnica, Slavnicke Podhorie

   piatok od 8.00 hod. – Bolešov

• Budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti

• Budúcu nedeľu  o 15.30 – Mariánske večeradlo

• Sviatosť manželstva uzatvoria – v kostole sc. Ondreja – Bolešov

9. septembra o 14.00 hod.: Jaroslav Ilončiak a Katarína Krajčovičová

 9. septembra o 15.00 hod.: Marek Kulich a Adriana Balážová

 

 

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

 

ST   30.8. streda 21. týždňa cez rok                                                                    16.45

ST            Za + Viktor Laurenčík, + rodičia a súrodenci

SO    26.8. 21. Nedeľa cez rok                                                                    18.30

SO          Za + František a Antónia Hudcovskí a ich rodičov a za zdravie a BP pre žijúcich z rodiny

 

Sedmerovec – kostol Božského Srdca Ježišovho

 

ŠT   31.8. štvrtok 21. týždňa cez rok                                                                    16.45

ŠT          Za + Ján, + rodičia z oboch strán

NE  3.9. 22. Nedeľa cez rok                                          9.00

NE            Za

Zaradenie článku