Oznamy 20. týždeň obdobia cez rok

 

20.týždeň obdobia cez rok /21.8.–27.8./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   21.8. sv. Pius X., pápež                                                        18.00

PO          Za + z rod. Beňovej, Hanákovej, Kvasnicovej, + Eva a za BP pre žijúcich       

UT   22.8. Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej           ...

ST    23.8. sv. Ružena Limská, pannna                                                    18.00

ST          Za + František a Mária Šlesároví, zomrelí rodičia, + z rod. Kolmanovej a Dohňanskej

ŠT    24.8. sv. Bartolomej, apoštol                                                7.00

ŠT          Za

PIA  25.8. piatok 20.týždňa cez rok                                                18.00

PIA          Za

SO    26.8. sobota 20.týždňa cez rok                                                7.30

SO         Za

NE   27.8.  21. Nedeľa cez rok                                                            7.30

    Pominovec – cyklopúť  2023                                      10.30

NE 7.30 Za + z rod. Kultánovej, Galkovej, Duvačovej, Suchánkovej, + Štefan Mička, a za zdravie a BP týchto rodín   11.00 Za pútnikov cyklopúte Pominovec 2023              

 

Informácie:    

• Upratovanie: skupina p. Marty Šimončíkovej  

• Sviatosť manželstva uzatvoria – v kostole sc. Ondreja – Bolešov

26. augusta o 15.00 hod.: Martin Kumor a Andrea Galková

 

 

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

 

UT   22.8. Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej        7.00

UT            Za

SO    26.8. 21. Nedeľa cez rok                                                                    18.30

SO          Za + František a Antónia Hudcovskí a ich rodičov a za zdravie a BP pre žijúcich z rodiny

 

Sedmerovec – kostol Božského Srdca Ježišovho

 

PO   21.8. sv. Pius X., pápež                                                                                   16.45

PO          Za

SO  26.8. 21. Nedeľa cez rok                                      17.00

NE            Za

 

Zaradenie článku