Oznamy 14.týždeň obdobia cez rok

Oznamy – 14.týždeň obdobia cez rok /10.7. – 16.7./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   10.7. pondelok 14.týždňa cez rok                                                    18.00

PO          Za + Amália, Michal, Milan Burdejoví, + starí rodičia Burdejoví, Magdaléna a Michal Petríkoví

UT   11.7. sv. Benedikt, opát, patrón Európy                                     -------

ST    12.7. streda 14.týždňa cez rok                                                    7.00

ST           Poďakovanie pri príležitosti život. jubilea 80.rokov a za zdravie A BPožehnanie pre Stanislava a Margitu

ŠT    13.7. štvrtok 14.týždňa cez rok                                                   7.00

ŠT           Za zdravie a BP pre dcéru a sestru

PIA  14.7. piatok 14.týždňa cez rok                                                      18.00

PIA          Za + Dušan Zlatoš

SO    15.7. sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi                                    7.30

SO         Za + Vladimír VOJTECH, + rodičia z oboch strán a za zdravie a Božie požehnanie  pre rodiny

NE   16.7. 15. Nedeľa cez rok                                    7.30  10.30

NE          7.30 Za + Anton Visolajský, + zať Anton, + rodičia Visolajskí, + rodičia Hasidloví

 

Informácie:    

• Upratovanie: skupina p. Aleny Mazánovej

• Dnešnú nedeľu  o 14.30 hod.slávnosť sv. Huberta na Tlstej Hore

 

 

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

 

UT   11.7. sv. Benedikt, opát, patrón Európy                                     7.00

UT            Za + Alojz Šlesár a + rodičia

SO    15.7. 15. Nedeľa cez rok                                   18.30

NE          Za + z rod. Moškovej, Rajcovej, Novosadovej, + Jozef Danihel

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

 

PO   10.7. pondelok 14.týždňa cez rok                                                    16.45

PO          Za

NE   16.7. 15. Nedeľa cez rok                                        9.00

NE            Za

Zaradenie článku