Oznamy -13.týždeň obdobia cez rok

Oznamy – Obdobie cez rok /1.7. – 7.7./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   1.7. pondelok 13.týždňa cez rok                                                     18.00

PO       Za + Juraj a Mária Masiarčinoví, Antonín Mikulec

UT   2.7. Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie                                18.00

UT      Za zdravie a B.Pomoc a BP pre Petra a ostatnú rodinu

ST    3.7.  sv. Tomáš, apoštol                                                              18.00

ST       Za + Štefan Holiček a za zdravie a BP celej rodine

ŠT   4.7. štvrtok 13.týždňa cez rok     /prvý štvrtok/                  16.00 

šT       Za zdravie, BP a Božie požehnanie pre Antona

PIA 5.7. sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia /prvý piatok/ 7.30  10.30

SO    6.7. prvá sobota                                                                7.30  17.00

SO       Za + Pavlína

NE  7.7. 14.Nedeľa cez rok                                   7.30

                  Kameničany   /hody/                                            11.00

NE 10.30  Za farníkov a obyvateľov obce Kameničany

 

Informácie:    

Upratovanie: Ďakujem skupine, ktorá upratovala

                        6.7. skupinap. Júlie Polákovej

• Dnešnú nedeľu máme zbierku – na dobročinné diela sv. Otca

Spovedanie:  Bolešov:  pondelok od 16.30 hod. , v utorok 16.30 hod.,

                                   v stredu po sv. omši,  vo štvrtok 14.30 hod.,

                     Kameničany - kaplnka: v utorok 19.30 hod.

Sedmerovec:  v stredu od 15.15 – 16.45 hod. 

                   Slavnica:  vo štvrtok  od 17.00 – 18.30 hod.

Spovedanie  chorých:  utorok od 8.00 hod. - Kameničany  

    streda od 8.00 hod. – Sedmerovec, Slavnica,  Slavnické  Podhorie

                                 štvrtok od 8.00 hod. - Bolešov

• Vo štvrtok  /prvý štvrtok/ bude adorácia od 14.30 hod. do sv. omše

• Budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti

• Budúcu nedeľu bude Mariánske večeradlo o 14,00 hod.

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

ŠT   4.7. sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia             18.30

SO   6.7. 14.Nedeľa cez rok                                  18.30

SO       Za + Jozef, Vilma, Milan Vlasatí, ich + rodičia František a Zuzana a za BP pre žijúcich

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

ST    3.7.  sv. Tomáš, apoštol                                                              16.45

ST       Za + Emil Mazánik, + rodičia z oboch strán a za zdravie a BP pre žijúcich

PIA 5.7. sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia /prvý piatok/ 9.00

NE  7.7. 14.Nedeľa cez rok                                    9.00

Zaradenie článku