Oznamy 13.týždeň obdobia cez rok

Oznamy – 13.týždeň obdobia cez rok /3.7. – 9.7./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

PO   3.7. sv. Tomáš, apoštol                                                              18.00

PO          Za + z rod. Habšudovej, Balážovičovej a za zdravie a Božie požehnanie rodiny

UT   4.7. utorok 13.týždňa cez rok                                                       16.00

UT           Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona

ST    5.7. sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia           7.30  10.30

ŠT    6.7. sv. Mária Goretti, panna a mučenica                                       18.00

ŠT           Za + rodičia a starí rodičia z rod. Kuljačkovej, Daňovej, Beňovej a za BP pre žijúcich týchto rodín

PIA  7.7.  piatok 13.týždňa cez rok      /prvý piatok/                             18.00

PIA          Za + Rudolf a Mária Burdejoví

SO    8.7. sobota 13.týždňa cez rok                                                       7.30

SO         Za + Peter a Pavol a za zdravie a Božie požehnanie  žijúcich

NE   9.7. 14. Nedeľa cez rok                                    7.30  10.30

NE          7.30 Za ochranu Panny Márie a vedenie Ducha Svätého pre manžela, detí a vnúčata

 

Informácie:    

• Upratovanie: skupina p. Júlie Polákovej

• Dnešnú nedeľu máme zbierku pre potreby farnosti

• Dnešnú nedeľu  o 14.00 hod.Mariánske večeradlo

Spovedanie  Bolešov: v pondelok, od 16.30 hod. ,utorok 15.00 hod. vo štvrtok  počas adorácie,

                                  v piatok od 16.00 hod.

                     Slávnica: v utorok  od 17.00 hod.                     

                     Sedmerovec:  vo štvrtok od 15.15 hod.

Spovedanie  chorých:         

                             štvrtok od 8.00 hod. – Kameničany, Slávnica, Sedmerovec, Slávnické  Podhorie

                             piatok   od 8.00 hod. - Bolešov

• Vo štvrtok  /prvý štvrtok/ bude adorácia do 20.00 hod.

• Na budúcu nedeľu  o 14.30 hod.slávnosť sv. Huberta na Tlstej Hore

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

UT   4.7. sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia                     18.30 

NE    9.7. 14. Nedeľa cez rok                                   9.00

NE          Za + Jozef, Vilma a Milan Vlasatí, + rodičia František a Zuzana a za zdravie a BP žijúcich

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

ST    5.7. sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia                 9.00

ŠT    6.7. sv. Mária Goretti, panna a mučenica                                       16.45

NE   9.7. 14. Nedeľa cez rok                                        9.00

NE          Za + Vincent, + rodičia, + brat, + krstní rodičia a za zdravie a BP žijúcich

Zaradenie článku