Oznamy 11.týždeň obdobia cez rok

Oznamy – 11.týždeň obdobia cez rok /13.6. – 25.6./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   19.6. pondelok 11.týždňa cez rok                                                    18.00

PO    Za+z rod.Mazánovej, Gajdošovej, +Mária,Jolana a za zdravie a Božie požehnanie pre žijúcich týchto rodín

UT   20.6. utorok 11.týždňa cez rok                                                      -------

UT          -----------------------------

ST    21.6. sv. Alojz Gonzaga, rehoľník           /detská sv. omša/                       18.00

ST           Za + z rod. Hanákovej, Pecušovej, Sabatkovej a za zdravie a Božie požehnanie pre žijúcich týchto rodín

ŠT    22.6. štvrtok 11.týždňa cez rok                                                    7.00

ŠT           Za + Mária Bieliková a za zdravie a BP rodiny

PIA  23.6. piatok 11.týždňa cez rok -

                                sv.omša zo slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa       18.00

PIA           Za + Ferdinand, + rodičia a za zdravie a Božie požehnanie pre žijúcich z rod. Hlúškovej

SO    24.6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa                                         7.30

SO            Za 25. ružencové spoločenstvo, za zdravie a BP ich rodín

NE   25.6. 12. Nedeľa cez rok                                7.30  10.30

NE          Za + Anna Bialešová

 

Informácie:    

• Upratovanie: skupina p. Gabiky Piatrikovej

• Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Mesiac jún je zasvätený úcte Božského Srdca Ježišovho – budeme sa modlievať Litánia k Božskému Srdcu Ježišovmu po modlitbe posvätného ruženca

Sviatosť manželstva uzatvoria – v kostole sv. Ondreja Bolešov

1. júla o 15.30 hod.: Miroslav  Strapko a Mária Hrdličková

 

 

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

UT   20.6. utorok 11.týždňa cez rok                                                       7.00

UT          Za + z rod. Zábojníkovej, Šlesárovej a Trenčanovej

SO    25.6. 12. Nedeľa cez rok                                   18.30

SO          Za + Anna, Mikuláš, Jozef

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

PO   19.6. pondelok 11.týždňa cez rok                                                    16.45

PO           Za + z rod. Galkovej a Bartákovej

NE   25.6. 12. Nedeľa cez rok                                      9.00

NE          Za

 

Zaradenie článku