Oznamy -10.týždeň obdobia cez rok

Oznamy – Obdobie cez rok /10.6. – 16.6./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   10.6. pondelok 10.týždňa cez rok                                                    18.00

PO       Za + Ján a Mária Štefíček, ich + deti – Mária, Ján, Antónia

UT   11.6. sv. Barnabáš, apoštol                                                              •••

ST    12.6. streda 10.týždňa cez rok                                                     18.00

ST       Za + Alexander Kobela, + Blažej a Katarína Kobeloví

ŠT   13.6. sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi                                        9.30 

ŠT       Za + Anton a za zdravie a BP pre brata

PIA 14.6. piatok 10.týždňa cez rok                                                                             18.00

PIA     Za + z rod. Piatrikovej, Mutňanskej, za BP pre žijúcich

SO    15.6. sobota 10.týždňa cez rok                                                       7.30

SO        Za + Jozef, Emil, + rodičia – Štefan a Helena, za BP pre žijúcich

NE  16.6. 11.Nedeľa cez rok                        7.30   10.30

NE        Za + Hedviga Gužíková, + rodičia z oboch strán

 

Informácie:    

Upratovanie: skupina – Kameničany

• Vo štvrtok  bude v našej farnosti kňazská rekolekcia dekanátu - Ilava. Pozývam Vás k spoločnému  sláveniu sv. omše a k modlitbe za kňazov

• V piatok o 17.30 hod. pred vyloženou sviatosťou oltárnou budeme sa modliť a prosiť Pána

   za novovysvätených diakonov a kňazov /ruženec a Litánie k Najsv. Srdcu Ježišovmu začne

    o 17.00 hod. /

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

UT   11.6. sv. Barnabáš, apoštol                                                           7.00

UT       Za Štefana Chudého a manželku Albínu

SO   15.6. 11.Nedeľa cez rok                                  18.30

SO       Za + Pavol Šlesár a za zdravie a BP pre rodinu                                                          

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

PO   10.6. pondelok 10.týždňa cez rok                                                    16.45

PO       Za + brat Anton, + rodičia  Anton a Pavlína

NE  16.6. 11.Nedeľa cez rok                                   9.00

NE      Za + Vincent, + Vladislav

Zaradenie článku