Oznamy 1. adventný týždeň

BOLEŠOV - kostol sv. Ondreja, apoštola

Oznamy 1. adventný týždeň   /28.11 - 04.12./

 

PO    28.11. pondelok po 1. adventnej nedeli                                                     6.00

PO     6.00  Za odpustenie hriechov

UT     29.11. utorok po 1. adventnej nedeli                                                           6.00

UT     6.00  Za zdravie a BP pre rodinu Antona a Janky

ST     30.11. sv. Ondrej, apoštol                                                                          17.30

ST      17.30 Za farnosť   

ŠT     1.12.  štvrtok po 1. adventnej nedeli                                                          17.30

ŠT      17.30   Za prežitie požehnaného adventu pre celú našu farnosť

PIA   2.12.  piatok po 1. adventnej nedeli  /prvý piatok/                                    17.30

PIA    17.30 Za + Augustín Báleš

SO    3.12.  sobota po 1. adventnej nedeli /prvá sobota/                                   6.00

SO     7.30   Za zdravie a BP pre Máriu

NE    4.12.  2. Adventná nedeľa                                                                      7.30  10.30

NE     7.30     Za + Anton                         

Informácie:     

Upratovanie:         skupina  Kameničany

Dnešnú nedeľu máme  hodovú zbierku  

Spovedanie k prvému piatku:      - pondelok,utorok od 5.30 hod.

- streda, štvrtok po sv.omši

- piatok od 15.15 hod.

Chorí: streda – Kameničany, štvrtok – Sedmerovec, Slávnica, Podhorie, piatok - Bolešov

V utorok /29.11./ o 18.00 hod. bude v klubovni pri fare nácvik na jasličkovú pobožnosť:

          Anjeli 1-6     Gabriel   hostinský 1,2    hostinská   hlásnik a hviezdička     

    Vo štvrtok /1.12./ o 18.00 hod. bude v klubovni pri fare nácvik na jasličkovú pobožnosť:

       žena 1,2,3      vojak 1,2    anjel 1,2        Gabriel         Mária      Jozef         Anna

• Vo štvrtok  /prvý štvrtok/ bude adorácia do 20.00 hod.

Budúcu sobotu bude deň sv. Ondreja, ktorí pripravujú pre deti naši mladí animátori. Srdečne

    týmto  pozývajú detí a tešia sa na spoločné prežité chvíle s vami. Program začne o 9.00 hod.

Budúcu nedeľu budeme mať zbierku  na charitu

Budúci týždeň už bude možnosť zapisovania úmyslov sv. omší

 

SLÁVNICA – Kaplnka Svätej Rodiny

ST     30.11. sv. Ondrej, apoštol                                                                          16.30

UT     7.00   Poďakovanie za 45.rokov spoločného života Miroslava a Anny a za zdravie a BP pre nich

SO    3.12.  2. Adventná nedeľa                                                                     17.30

SO     17.30 Za + Milan,  za + z rodiny Tichej a Mojtovej

Spovedanie k prvému piatku: v stredu od 14.30 hod.

SEDMEROVECKostol Božského Srdca Ježišovho

ŠT     1.12.  štvrtok po 1. adventnej nedeli                                                          16.30

ŠT      16.30 Za + Štefan, + z rodiny Mičkovej, Letkovej, Novákovej a za zdravie a BP pre  živých

NE    4.12.  2. Adventná nedeľa                                                                    9.00   

NE     9.00    Za + duchovných otcov pôsobiacich v našej farnosti

Spovedanie k prvému piatku: štvrtok od 14.30 hod.

Prílohy
Zaradenie článku