1. Adventný týždeň 2023

Oznamy – 1. Adventný týždeň /4.11. - 10.12./

  Bolešov - kostol sv. Ondreja, apoštola

 

PO   4.12. pondelok po 1. Adventnej nedeli                                                6.00

PO         Za + Anton

UT   5.12. utorok po 1. Adventnej nedeli                                                                         6.00

UT         Poďakovanie za 90. rokov života, + Jozef a Milan

ST    6.12. streda po 1. Adventnej nedeli                                                   6.00

ST           Za + Anton a Anna Baginoví, + Anton a Veronika, + starí rodičia z oboch strán a za zdravie

               a BP pre žijúcich

ŠT    7.12. sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi                                            6.00

ŠT           Za + Ján a Anna, Milan a Mária

PIA  8.12. Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie             7.00   18.00

PIA  7.00 + kňaz Ladislav, + jeho rodičia a za Božie požehnanie pre žijúcich z ich rodiny

SO    9.12. sobota po 1. Adventnej nedeli                                                  6.00

SO          Za zdravie, BP pre Jakuba

NE   10.12. 2. Adventná nedeľa                             7.30  10.30

NE          7.30 Poďakovanie za 40. rokov spoločného života a za Božie požehnanie pre deti

 

Informácie:    

• Upratovanie: skupina p. Gabiky Piatrikovej

• Dnešnú nedeľu o 14.00 hod.  bude Mariánske večeradlo

• V utorok a vo štvrtok o 17.30 hod. v klubovni pri fare –  nácvik na  jasličkovú pobožnosť - všetci

• Vo štvrtok  /prvý štvrtok/ bude adorácia od. 19. 00 hod. - do 20.00 hod.

• Budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu

• Spoločná sv. spoveď k Vianociam bude v našej farnosti 19.12. 2023. Je to príležitosť dobre sa

   na ňu pripraviť

 

Slavnica – Kaplnka Svätej Rodiny

ŠT    7.12. Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie                  17.30

ŠT           za + Milan Tichý

SO   9.12. 2. Adventná nedeľa                               17.30

SO          Za + Valent Bagín a + Marta

 

Sedmeroveckostol Božského Srdca Ježišovho

PIA  8.12. Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie                 16.30

PIA         Za + rodičia Anton a Pavlína a + brat Anton

NE   10.12. 2. Adventná nedeľa                                  9.00

NE          Za + Anton, Katarína, syn Jozef, + starí rodičia z oboch strán a za zdravie a BP pre rodinu

Zaradenie článku