X. svetové stretnutie rodín - videokatechézy venované rodine (v slovenčine)

Pri príležitosti X. svetového stretnutia rodín vznikla stránka venovaná tejto udalosti, ktorá je plná vynikajúcich informácií. Nájdete na nej napríklad aj videokatechézy slovenských kňazov pripravené v spolupráci s TV Lux

Témy katechéz:

  1. Povolanie a rodina
  2. Povolaní k svätosti
  3. Nazaret: Urobiť lásku normálnou
  4. Všetci sme deti, všetci sme bratia
  5. Otcovia a matky
  6. Starí rodičia a seniori
  7. "Môžem? Ďakujem! Prepáč!"
Zaradenie článku